Pro ty, kteří o nás
chtějí psát...

19.11.2020

Ukončení drezury divokých zvířat bylo definitivně přijato!

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 19. 11. 2020 Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která mj. zastavuje zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v ČR. Od 1. ledna 2022 tak nebude možná drezura nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat. Cirkusy také nebudou moct tato zvířata množit ani jinak nabývat. Dosavadní zákon přitom zakazoval drezuru pouze u jedinců vybraných druhů divokých zvířat narozených po roce 2004, konkrétně primátů, ploutvonožců, kytovců (vyjma delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf. Nově se tak zákaz bude týkat nejen množení divokých druhů zvířat v cirkusech, ale i drezury nových mláďat tygrů, slonů či medvědů. Podpisem prezidenta byla novela definitivně přijata. Platnou, tj. součástí našeho právního řádu, se stane dnem vyhlášení, tedy vydáním ve sbírce zákonů, což by mělo být provedeno nejpozději do 30 dnů od doručení přijatého zákona ministerstvu. Účinnosti novela nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Ačkoli diskuse o zastavení drezury zvířat v cirkusech byly v Poslanecké sněmovně i v Senátu bouřlivé, novela nakonec prošla bez větších obtíží v září Poslaneckou sněmovnou (66 pro, 2 proti, 33 se zdrželo) a v listopadu pak Senátem (48 pro x 5 proti, 18 se zdrželo). Přitom v Senátu byl na stole i pozměňovací návrh, který vracel znění zákona v oblasti drezury do stávající podoby. Svoboda zvířat, jakožto organizace na ochranu práv zvířat, o zastavení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech dlouhodobě usilovala. Přijatou změnu zákona proto vítá. „Děkujeme zákonodárcům za jejich rozhodnutí vyslyšet přání veřejnosti, která považuje drezuru divokých druhů zvířat za přežitek z minulosti. Je to další historický milník v ochraně zvířat a vnímání jejich přirozených potřeb. Přijatý zákon vnímáme jako kompromis, který umožní cirkusům dál fungovat, ale zároveň zastavuje zneužívání dalších jedinců divokých druhů zvířat. Máme obrovskou radost,” říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Změnu zákona požadovali i odborníci. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku stanovisko, ve kterém vyzvala poslance a poslankyně, aby přijali právní úpravu, která zamezí odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[2] V České republice je v současné době aktivních přibližně 21 cirkusů s asi 600 zvířaty. Asi 15 cirkusů vystupuje s volně žijícími (tedy nedomestikovanými) druhy zvířat, kterých je celkem v cirkusech asi 130. Údaje získali v roce 2018 ochránci zvířat z Krajských veterinárních správ. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 byla pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přálo zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[3] Ukončení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Historii projednávání novely v poslanecké sněmovně naleznete zde. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ---- [1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/  [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91
Číst dál   
13.11.2020

Senát schválil postupný konec drezury divokých druhů zvířat v cirkusech!

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 13. 11. 2020 Senát dnes schválil novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která přichází mj. s postupným ukončením drezury divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat v cirkusech. Drezura nebude možná pro nově narozené jedince všech těchto zvířat. Pro novelu hlasovalo 48 senátorů a senátorek, proti bylo 5 a 18 se hlasování zdrželo. V Senátu se o celé novele dlouze debatovalo. Výsledkem bylo rozhodnutí podpořit sněmovní verzi novely a od 1. 1. 2022 zakázat drezuru nově narozených jedinců divokých druhů zvířat v cirkusech. Zároveň už nebude možné, aby cirkusy divoké druhy zvířat dále rozmnožovaly, ani aby je dovážely ze zahraničí. Ochranu divokých druhů zvířat podpořili například senátoři MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové a Petr Orel, předseda Rady Národní sítě záchranných stanic ČR. „Jsem jednoznačně pro, aby z cirkusů postupně zmizely všechny druhy volně žijících zvířat a zakázal se v těchto zařízeních jejich odchov. Podmínky pro chov těchto druhů v cirkusech, i v těch nejlepších, nemohou naplňovat jejich biologické a etologické potřeby. Jsem toho soudu, že naše současné vědomosti o životě a potřebách divokých zvířat vylučují takovéto jejich využívání, či spíše zneužívání, i z etických a humánních důvodů. Česká republika by se měla zařadit mezi ty státy EU, které drezury divokých zvířat již zakázaly,“ říká Petr Orel. „Stejně jako skončila obludária, ponižující předvádění lidí s fyzickými anomáliemi, stejně tak se stane minulostí nedůstojné zacházení se zvířaty v cirkusech. A měli bychom to uspíšit, neb zvířata podstupující drezuru a obývající mobilní klece trpí. Provozovatelé cirkusů to sice popírají, ale i široké veřejnosti je čím dál víc jasnější, že do jednadvacátého století cirkusová drezúra divokých zvířat nepatří,” dodává MVDr. Přemysl Rabas. Organizace na ochranu práv zvířat, Svoboda zvířat, prosazovala ukončení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech dlouhodobě. V Poslanecké sněmovně usilovně vyjednávala podporu pro kompromisní verzi novely, která byla dnes Senátem odsouhlasena. Anna Bernátková, koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat, řekla: „Jsme velmi rádi, že Senát vyslyšel názory řady odborníků i veřejnosti a odsouhlasil postupné ukončení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Svoboda zvířat tuto právní úpravu dlouhodobě prosazovala. Zákon také řeší nekontrolovatelné množení některých druhů šelem v cirkusech i u soukromých chovatelů. Dnešek je velkým úspěchem nejen pro ochranu zvířat, ale i pro všechny občany, kteří změnu po politicích požadovali mnoho let.” Konec divokých druhů zvířat v cirkusech uvítali i odborníci. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém zákonodárce mj. vyzvala, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[2] Prezident asociace, prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl ECZM, k ukončení drezury řekl: “Přijetí změny tohoto zákona je významným krokem na cestě k pochopení a respektování přirozených práv všech obyvatel naší planety. Jedná se o správný krok a věřím, že není poslední.”  Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 chce změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přála zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[3]  Česká republika se pravděpodobně zařadí mezi 15 evropských států, jako je např. Belgie, Rakousko či Řecko, ve kterých už byla drezura divokých druhů zvířat v cirkusech ukončena. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko.   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  [1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91
Číst dál   
09.11.2020

Česko v centru nelegálního obchodu s tygry

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 9. 11. 2020 Nelegální obchod s kočkovitými šelmami u nás neskončil. Přední světové organizace na ochranu přírody přináší ve své poslední zprávě informace o rozsáhlém obchodu s tygry, ve kterém nadále figuruje i Česká republika. Senát bude v příštím týdnu hlasovat o novelizaci klíčového zákona, který by nahradil stávající nedostatečnou legislativu a zamezil rozsáhlému obchodu s těmito zvířaty v ČR. Na poslední chvíli ale jeden ze senátních výborů vložil do hry pozměňovací návrh, který by zmařil úsilí o přísnou regulaci chovů a využívání kočkovitých šelem, což je v rozporu se záměry Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Senátní návrh chce také zrušit zákaz odebírání mláďat šelem a lidoopů od matek a jejich umělého dokrmování. Novela zákona na ochranu zvířat ve znění schváleném Sněmovnou se mj. snaží o regulaci množení divokých druhů zvířat, a to nejen u soukromých chovatelů, ale také v cirkusech. Konkrétně novela obsahuje zákaz množit divoké druhy zvířat v cirkusech od r. 2022. Pozměňovací návrh Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v podstatě vrací pro cirkusy novelu do současného znění, tedy většina divokých druhů zvířat by se dále mohla drezurovat i množit. Přitom z Poslanecké sněmovny do Senátu prošla těžce vydobytá kompromisní varianta, která se nedotkne již narozených zvířat. Ve chvíli, kdy se bude v Senátu hlasovat o chovu divokých druhů zvířat (tedy i kočkovitých šelem), přichází ze zahraničí krajně znepokojivé zprávy o zapojení zemí EU, včetně České republiky, do ilegálního obchodu s tygry. Dvě přední světové organizace Traffic a WWF, zabývající se problematikou nelegálního obchodu s chráněnými volně žijícími druhy a ochranou biodiverzity, přináší ve své zprávě informace o rozsáhlém obchodu s tygry, ve kterém figuruje i Česká republika. Na základě detailních analýz označují šest zemí s podezřením, nebo již se známými vazbami na nelegální obchod s tygry chovanými v zajetí: Belgii, Českou republiku, Francii, Německo, Itálii a Velkou Británii. Jde o země s nedostatečnou legislativou a slabými kontrolními mechanismy při množení, chovu a registraci tygrů a nakládání s uhynulými těly těchto zvířat.[1] V uplynulých letech (2013, 2014, 2016, 2018) došlo v ČR k opakovaným záchytům nelegálních výrobků a produktů určených pro černý trh. Šlo o tygří kosti, drápy, prášky, vývary a jiné tekuté produkty pocházející z tygrů. V roce 2018 byla odhalena kauza tzv. tygřích jatek, kde se tygři zabíjeli pro vykrytí poptávky po výrobcích na tradiční čínskou medicínu na černém trhu.[2] V kauze nelegálního obchodu figuroval i chovatel, který svá zvířata poskytoval mj. pro potřeby mnoha filmů či muzikálu.[3]  Dodnes chová desítky různých šelem. Přitom loni mu byly zabaveny 2 samice tygra, které nebylo možné ztotožnit s předloženými doklady včetně čipů, které nebyly aplikovány do těl zvířat. Česká republika nemá žádné vlastní zařízení, kam by šelmy chované v nevhodných  podmínkách, nebo chované nelegálně, mohla umístit. Proto musela přistoupit ke krajnímu řešení a samice převést do soukromého slovenského zařízení, jemuž ze státního rozpočtu hradila veškeré náklady spojené s péčí o tato zvířata.[4]  České úřady opakovaně shledaly mezi chovateli velké nesrovnalosti v dokumentech obchodovaných šelem (v průvodních a vývozních dokumentech i několika nenahlášených úmrtích). Např. jeden tygr byl označen jako uhynulý a převedený na preparátora, zatímco z jiného dokumentu vyplynulo, že zvíře bylo živé a prodáno do Itálie. Rovněž se ukázalo, že dokumenty u některých zvířat byly zaměnitelné, zatímco u jiných tygrů zcela zmizely. V českých chovech šelem byla rovněž odhalena podezřele vysoká úmrtnost tygrů ve věku 5-6 let v porovnání s průměrnou délkou života (cca 20 let u tygrů chovaných v zoo, nebo cca 15 let ve volné přírodě). Příčina úmrtí byla pravidelně označována jako důsledek problémů s ledvinami.[5] Navíc podle zjištění investigativních novinářů mají policejní vyšetřovatelé za to, že zejména Polsko a Slovensko jsou země, odkud se mrtví tygři vozí do ČR, kde jsou jejich těla zpracovávána podle požadavků tradiční čínské medicíny.[6]  V ČR kvete také bohatý legální obchod formou importů, exportů a reexportů, a to i do zemí 3. světa. V letech 2013–2019 bylo vyvezeno z ČR do zemí EU 45 živých tygrů a 111 živých tygrů bylo dovezeno zpět do ČR z ostatních členských zemí EU. Většina tygrů byla do ČR importována z Francie (28), Německa (16), Litvy (14), Slovenska (12) a Maďarska (9).[7] Jedenáct členských států reexportovalo v letech 2013-2016 celkem 84 živých tygrů, z čehož 15 bylo z ČR. Všechna zvířata pocházela z chovů v zajetí, přičemž 48 z nich bylo určeno pro potřeby cirkusů/putovních vystoupení, 21 pro komerční využití, 13 pro ZOO a 2 pro vzdělávací účely.[8] Čísla a analýzy rovněž dlouhodobě  ukazují, že většina tygrů, stejně jako např. lvů, je v ČR drženo a chováno v soukromých chovech a cirkusech. Podle údajů poskytnutých úřady a institucemi bylo v roce 2018 144 lvů (z celkem 166) a 98 (z celkem 118) tygrů chováno v cirkusech a soukromých chovech, zbylí byli evidováni v ZOO. Tato čísla však nelze brát jako definitivní. Jak sami přiznali, přesnou a jednoznačnou statistiku kočkovitých šelem v rámci druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, totiž nedokázalo sestavit ani vedení ministerstva zemědělství, ani část krajských úřadů, ani Státní veterinární správa.[9]  Alarmující je pak počet chovů kočkovitých šelem v rámci druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v ČR. Podle Státní veterinární správy bylo v roce 2007 v ČR 15 povolených chovů, v roce 2016 to bylo už 84 chovů.[10] Pokud chce Česká republika doopravdy podniknout kroky k zastavení nelegálního obchodu s volně žijícími druhy zvířat, je zřejmé, že Senát musí schválil novelu zákona na ochranu zvířat v takovém znění, v jakém ji dostal od Poslanecké sněmovny.  Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  [1] Musing, L. (2020) Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers. A TRAFFIC and WWF report. Cambridge, UK: https://www.traffic.org/publications/reports/eus-unlikely-role-in-global-tiger-trade/?fbclid=IwAR1UukxjNtTiUvJXUxf7hh7ZuhwqeIxxq3EWfQ8C7zyz1rqGcFSvUapBbKA  [2] Musing, L. (2020) Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers. A TRAFFIC and WWF report. Cambridge, UK, str.84: https://www.traffic.org/publications/reports/eus-unlikely-role-in-global-tiger-trade/?fbclid=IwAR1UukxjNtTiUvJXUxf7hh7ZuhwqeIxxq3EWfQ8C7zyz1rqGcFSvUapBbKA  [3] Stránky Zoo park Berousek, zvířata pro film a reklamu: http://zooberouseksweb.webmium.com/reference  [4] Tygří samice Ludvíka Berouska: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tygrice-zabavene-berouskovi-poslal-stat-na-slovensko-40302916  [5] Musing, L. (2020) Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers. A TRAFFIC and WWF report. Cambridge, UK, str.84: https://www.traffic.org/publications/reports/eus-unlikely-role-in-global-tiger-trade/?fbclid=IwAR1UukxjNtTiUvJXUxf7hh7ZuhwqeIxxq3EWfQ8C7zyz1rqGcFSvUapBbKA  [6] Tygři v ČR pro tradiční čínskou medicínu: https://www.investigace.cz/pytlaceni-mrtvych-tygru/  [7] Musing, L. (2020) Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers. A TRAFFIC and WWF report. Cambridge, UK, str.53: https://www.traffic.org/publications/reports/eus-unlikely-role-in-global-tiger-trade/?fbclid=IwAR1UukxjNtTiUvJXUxf7hh7ZuhwqeIxxq3EWfQ8C7zyz1rqGcFSvUapBbKA  [8] Musing, L. (2020) Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers. A TRAFFIC and WWF report. Cambridge, UK, str.35: https://www.traffic.org/publications/reports/eus-unlikely-role-in-global-tiger-trade/?fbclid=IwAR1UukxjNtTiUvJXUxf7hh7ZuhwqeIxxq3EWfQ8C7zyz1rqGcFSvUapBbKA  [9] Snahy o zjištění počtu kočkovitých šelem: https://www.denik.cz/z_domova/ztraceni-lvi-a-tygri-ceske-urady-se-nemohou-dopocitat-kde-se-zvirata-chovaji-20180806.html  [10] Seminář CITES, počty chovů: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/398/063898.pdf?seek=1531121144 
Číst dál   
05.11.2020

Zástupci Svobody zvířat hovořili s předsedou Senátu Vystrčilem, ochranu zvířat podpoří

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 5. 11. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, prošla 16. září v Poslanecké sněmovně třetím čtením a nyní čeká na hlasování v Senátu. To proběhne už příští týden. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Během třetího čtení odhlasovala Poslanecká sněmovna návrhy, které by mj. znamenaly konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Pro podporu novely se dnes vyslovil předseda senátu Miloš Vystrčil. Zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat z organizace Svoboda zvířat se setkávají se zástupci senátorských klubů jednotlivých politických stran a symbolicky jim předávají podpisy pod tištěnou Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR s 27 336 podpisy a pod online výzvou Pro cirkusy bez divokých zvířat s 11648 podpisy.[1] Petice i výzva požadují, aby Parlament ČR přijal zákaz chovu a využívání divokých (volně žijících) zvířat v cirkusech na území České republiky. Dnes si petici převzal i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Schůzka proběhla v online prostředí kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru. Miloš Vystrčil během schůzky[2] vyjádřil podporu novele zákona na ochranu zvířat proti týrání ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a tedy i účinné ochraně divokých druhů zvířat v cirkusech. Zástupci ze Svobody zvířat uvádí, že mínění veřejnosti je jasně na straně větší ochrany zvířat v cirkusech a Parlament by měl proto konec drezury divokých druhů zvířat odsouhlasit. „Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech,”[3] řekla Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech požadují i vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém zákonodárce mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[4] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[5] Konec využívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ---- [1] Fotky z předání petice zástupcům politických stran: www.dropbox.com/sh/etqi1rv00br7tnc/AACUBmhlWGvAIZfct7K  [2] Fotky z předání petice Miloši Vystrčilovi: https://www.dropbox.com/sh/5r952mttlas027c/AACGfI4QihGt1VAL2-xOEWPca?dl=0 [3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [4] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [5] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz
Číst dál   
02.11.2020

Senátoři přebírají téměř 40 tisíc podpisů za ochranu zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 2. 11. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká na projednání v Senátu. To proběhne už v polovině listopadu. Do Senátu se dostala po projednání v Poslanecké sněmovně, která mj. schválila postupné ukončení drezury divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat v cirkusech. Ochrana zvířat má za sebou v Senátu první úspěšný krok. Novela zákona na ochranu zvířat totiž prošla Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova ve formě schválené Poslaneckou sněmovnou. ,,Fakt, že tisk prošel Komisí pro rozvoj venkova v této podobě, mě naplňuje nadšením. Je těžké předjímat chování senátorů při hlasování. Nicméně jsem v této věci opatrným optimistou. S kolegy budu o věci mluvit a pokud bude třeba, jsem připraven návrh obhajovat i na plénu,” uvedl MVDr. Přemysl Rabas, senátor a ředitel Safari Parku Dvůr Králové. Zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat z organizace Svoboda zvířat se setkávají se zástupci jednotlivých politických stran a symbolicky jim předávají podpisy pod tištěnou Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR s 27 336 podpisy a pod online výzvou Pro cirkusy bez divokých zvířat s 11648 podpisy.[1] Petice i výzva požadují, aby Parlament ČR přijal zákaz chovu a využívání divokých (volně žijících) zvířat v cirkusech na území České republiky. Zástupci ze Svobody zvířat uvádí, že mínění veřejnosti je jasně na straně větší ochrany zvířat v cirkusech a Parlament by měl proto konec drezury divokých druhů zvířat odsouhlasit. „Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech. Z toho 39 % respondentů podpořilo zákaz chovu a drezúry divokých (volně žijících) zvířat, dalších 35 % pak zvířat všech,“[2]  říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Zda nakonec Senát vyslyší nejen názory veřejnosti, ale i řady odborníků[3], zatím není jisté. Zástupci ze Svobody zvířat proto také všem senátorům a senátorkám dnes, týden před plánovaným hlasováním v Senátu, předali dětská leporela “Zkrocené říkanky”. Ta zábavnou, avšak i mrazivou formou ukazují život divokých druhů zvířat v cirkusech.[4][5] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ---- [1] Fotky z předání petice zástupcům politických stran: https://www.dropbox.com/sh/etqi1rv00br7tnc/AACUBmhlWGvAIZfct7KnjoUSa?dl=0&fbclid=IwAR2qd6DBqNNS3WJ9d9-Zk-iZprtO21pEmfmGVH1lFuOuPv3JZQjmZ_6YGQI  [2] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [3] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [4] Vizuály Zkrocených říkanek ke stažení: https://www.dropbox.com/sh/1cwp2zs0fkxwecd/AADUPZVuw8v3IhS-uMl5rx_Ma?dl=0 [5] Fotky z předání Zkrocených říkanek senátorům a senátorkám:  https://www.dropbox.com/sh/fx3f8b1htjrfhhz/AABnUNyzilU9FtoslM9V38lka?dl=0&fbclid=IwAR2hNry1ogy59-XBV8SXxlttdFOMla--UPXxBrS_GE8M1A0bBxsjBwn9aQA 
Číst dál   
23.10.2020

Celebrity podporují ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 21. 10. 2020 Téma zvířat v cirkusech nenechává českou společnost chladnou. Organizace na ochranu práv zvířat, Svoboda zvířat, usiluje v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat o zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Na podporu větší ochrany těchto zvířat spustila už v minulosti fotokampaň, v rámci níž mohou lidé vyjadřovat nesouhlas s využíváním zvířat v cirkusech.[1] Kampaň podpořilo svojí fotografií s nápisem Chci cirkusy bez zvířat již téměř 1000 lidí. Nechybí mezi nimi ani české celebrity. Do boje za ochranu zvířat tak vyrazili Dewii, blogerka a propagátorka rostlinné stravy, herečka Dominika Býmová, zpěvák kapely Imodium Tomáš Fröde s partnerkou Žanet Vargovou, Maťo ze skupiny John Wolfhooker, zpěvák Pokáč, herečka Andrea Růžičková, zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba se svou ženou Dominikou, herečka Patricie Solaříková, zpěvák Miro Šmajda, herečka Michaela Tomešová, zpěvačka Dana Yousifová, herec Jakub Žáček, herečka a dabérka Nela Boudová, herec a moderátor Petr Vacek, herečka Jana Bernášková a Eva Francová alias Kuchařka ze Svatojánu a herečka Veronika Čermák Macková.[2],[3]  Svoboda zvířat opět vyzvala milovníky zvířat, aby veřejně na sociálních sítích podpořili zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Mají tak učinit sdílením svojí fotografie s nápisem Chci cirkusy bez zvířat a hashtagem #cirkusybezzvirat.  Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Znění, které schválili poslanci, by znamenalo konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. V současnosti zákon zakazuje využívání vybraných druhů divokých zvířat v cirkusech, např. primátů či žiraf. Kromě ukončení drezury u nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat obsahuje návrh také ukončení dalšího rozmnožování a dovážení těchto zvířat ze zahraničí.[4]   Novelu zákona čeká ještě projednání v Senátu, kde ochrana zvířat také získává příznivce napříč politickým spektrem. MVDr. Přemysl Rabas, senátor a ředitel Safari Parku Dvůr Králové, uvedl: „Fakt, že tisk prošel Komisí pro rozvoj venkova v této podobě mě naplňuje nadšením. Je těžké předjímat chování senátorů při hlasování. Nicméně jsem v této věci  opatrným optimistou. S kolegy budu o věci mluvit a pokud bude třeba jsem připraven návrh obhajovat i na plénu.” K přísnější regulaci vyzvali zákonodárce ve svém stanovisku i odborníci.[5] Jsou to ale hlavně občané, kteří dávají politikům již několik let pravidelně najevo, že chtějí cirkusy bez divokých druhů zvířat. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[6]  Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoba: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  [1] Fotokampaň Cirkusy bez zvířat: www.facebook.com/pg/cirkusybezzvirat/photos/?tab=album&album_id=205778006250244 [2] Vizuály fotek celebrit ke stažení: www.dropbox.com/sh/7zdywtzdbbp0rgo/AAB1UWMHFqZxWslRDXOljaCNa?dl=0 [3] Citace celebrit: www.dropbox.com/s/pp8o1u0fmiy4j6i/Celebrity%20-%20citace.docx?dl=0 [4] Tisková zpráva Svobody zvířat:https://www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/61  [5] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [6] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91
Číst dál   
08.10.2020

Chránili by budoucí senátoři zvířata?

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 8. 10. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká na projednání v Senátu. To může proběhnout už ve středu 4. listopadu. Do senátu se novela dostala po projednání v Poslanecké sněmovně, která mj. schválila postupné ukončení drezury divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat v cirkusech a klecových chovů nosnic. Organizace na ochranu práv zvířat, Svoboda zvířat, se proto před 2. kolem voleb do Senátu ptala kandidátů a kandidátek na to, jak přistupují k tématu ochrany zvířat. Z průzkumu vyplynulo, že 14 kandidátů a kandidátek bezvýhradně podporuje ochranu zvířat, 0 je proti novele ve znění schváleném sněmovnou, 5 zatím neví nebo má jiný názor a 33 neodpovědělo[1]. „Mrzí nás, že velká část kandidátů a kandidátek na naše dotazy neodpověděla. Samozřejmě chápeme, že mají spoustu práce s druhým kolem voleb. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ochrana zvířat je pro českou společnost důležitým tématem a právě přístup k ní může ovlivnit rozhodování mnoha voličů. Nicméně máme radost, že většina těch, kteří na naši otázku odpověděli, se k ochraně zvířat vyslovila kladně," říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat.  Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech požaduje velká část veřejnosti - z reprezentativního průzkumu veřejného mínění z roku 2018 vyplývá, že 74 % obyvatel ČR je pro zastavení zneužívání všech tzv. divokých druhů zvířat v cirkusech[2]. Papírovou Petici Svobody zvířat za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR podepsalo přes 27 tisíc lidí. A internetovou Výzvu zákonodárcům: Pro cirkusy bez divokých zvířat podepsalo během půl roku více než 11 tisíc lidí. Na straně zvířat stojí také vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém zákonodárce mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[3] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[4] Konec využívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz [1] Odkaz na jednotlivé postoje kandidátů a kandidátek k ochraně zvířat: shorturl.at/fnrsM  [2] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [3] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [4] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz
Číst dál   
16.09.2020

Poslanci odsouhlasili konec drezury divokých druhů zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 16. 9. 2020   Poslanecká sněmovna dnes v rámci třetího čtení odhlasovala změny v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Navržené změny se mj. týkaly drezury divokých druhů zvířat v cirkusech. Nově drezura nebude možná pro nově narozené jedince všech těchto druhů zvířat. Pro změnu zákona hlasovalo 66 poslanců a poslankyň, proti byli 2 a 33 se hlasování zdrželo.   Dosavadní zákon přitom zakazoval drezuru pouze u jedinců vybraných druhů divokých zvířat narozených po roce 2004, konkrétně primátů, ploutvonožců, kytovců (vyjma delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf. Nově se tak bude zákaz drezury týkat všech nově narozených jedinců divokých druhů zvířat.   „Jsem opravdu rád, že Poslanecká sněmovna přistoupila k tomuto kroku. Využívání divokých druhů zvířat v cirkusech by v 21. století opravdu nemělo mít místo. Naopak je potřeba se spíše zaměřit na jejich ochranu a pouze za tímto účelem je také chovat,” uvedl poslanec prof. František Vácha, předkladatel pozměňovacího návrhu.   Svoboda zvířat, jakožto organizace na ochranu práv zvířat, dlouhodobě usiluje o zastavení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Změnu odhlasovanou Poslaneckou sněmovnou proto vítá. „Vnímáme rozhodnutí Poslanecké sněmovny jako velký úspěch. Jsme rádi, že poslanci a poslankyně vyslyšeli názory řady odborníků a veřejnosti a udělali rozhodnutí, které je celosvětovým trendem. Přijatý zákon vnímáme jako kompromis, který umožní cirkusům dál fungovat, ale zároveň zastavuje zneužívání dalších jedinců divokých druhů zvířat,” říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat.   Změnu zákona požadovali i odborníci. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku stanovisko, ve kterém vyzvala poslance a poslankyně, aby přijali právní úpravu, která zamezí odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[2]   Prezident České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl ECZM k tomu řekl: „Přijetí změny tohoto zákona je významným krokem na cestě k pochopení a respektování přirozených práv všech obyvatel naší planety. Jedná se o správný krok a věřím, že není poslední.”   Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[3]   Změny v zákoně musí ještě posvětit Senát a prezident Miloš Zeman.   Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko.   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz    ---- [1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/  [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91  
Číst dál   
04.09.2020

Poslanecká sněmovna bude brzy hlasovat o osudech zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 4.9. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká v Poslanecké sněmovně na závěrečné hlasování ve třetím čtení. To nejspíše proběhne už ve středu 16. září. Novela se zabývá mj. volně žijícími (tzv. divokými) druhy zvířat v cirkusech, klecovým chovem slepic, kompenzacemi pro kožešinové farmy, usmrcováním zvířat zmražením a dalšími tématy v ochraně zvířat. V současnosti zákon zakazuje využívání vybraných druhů divokých zvířat v cirkusech, např. primátů či žiraf. Ministerstvo zemědělství navrhlo do vládní novely přidat zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Svobodě zvířat, organizaci na ochranu zvířat, ale připadá tato regulace jako nedostatečná a usiluje o změnu vládní novely. Podporu již našla napříč politickým spektrem, včetně vládních stran. Svůj příslib k zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech dal při nedávném předávání petice i premiér Andrej Babiš.[1] [2] Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Návrh také ukončí další rozmnožování a dovážení těchto zvířat ze zahraničí. Kromě toho by cirkusy za pět let musely s divokými druhy zvířat přestat kočovat.[3] Zákaz klecových chovů slepic zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o ochraně zvířat proti týrání naopak nepodpořil. Jsou to hlavně občané, kteří dávají politikům již několik let pravidelně najevo, že chtějí cirkusy bez divokých druhů zvířat a slepice pryč z klecí. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[4] Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR podepsalo 27 336 lidí.[5] Petici za zákaz klecových chovů slepic podepsalo 48 921 lidí [6] K účinné ochraně divokých druhů zvířat v cirkusech vyzvali Poslaneckou sněmovnu ve svém stanovisku i odborníci v čele s Českou asociací veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad.[7] Ke stanovisku se připojilo na 150 akademiků, veterinářů a odborných pracovníků.   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ---- [1] Příspěvek Andreje Babiše ke schůzce se Svobodou zvířat: https://www.facebook.com/AndrejBabis/photos/a.324695871000397/1996367867166514 [2] Fotky z předání petice Andreji Babišovi: https://www.dropbox.com/sh/16bi40d5eny405w/AAB3YbNBNRcSHZ1UFEGaJotxa?dl=0&fbclid=IwAR0evA4XYbrNnZH2peiCBtTpE-g9gw6_SyRWSafupMqrS2CaMFlq9FSw1gs [3] Tisková zpráva Svobody zvířat: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/51 [4] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [5] Fotky z předání petice zástupcům politických stran: www.dropbox.com/sh/etqi1rv00br7tnc/AACUBmhlWGvAIZfct7KnjoUSa?dl=0  [6] Kampaň za legislativní zákaz klecových chovů slepic v ČR: https://zakazkleci.cz/ [7] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz
Číst dál   
03.09.2020

Premiér opět vyjádřil podporu pro ochranu zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 3. 9. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká v Poslanecké sněmovně na závěrečné hlasování ve třetím čtení. To může proběhnout už 16. září. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat z organizace Svoboda zvířat se už od června setkávají se zástupci jednotlivých politických stran a symbolicky jim předávají tištěnou Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR s 27 336 podpisy.[1] Petice požaduje, aby Parlament ČR přijal zákaz chovu a využívání divokých (volně žijících) zvířat v cirkusech na území České republiky.  Nyní si petici převzal i premiér Andrej Babiš, který již v minulosti dal svůj příslib k zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech.[2] Andrej Babiš během předávání Petice za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech[3] znovu vyjádřil podporu účinné ochraně divokých druhů zvířat v cirkusech. „Návrh zákona je ve třetím čtení a v Poslanecké sněmovně se bude projednávat 16.9. A já budu hlasovat PRO. A věřím, že i poslanci hnutí ANO,“ řekl Andrej Babiš a takto se vyjádřil i na svých sociálních sítích. [4] Zástupci ze Svobody zvířat uvádí, že mínění veřejnosti je jasně na straně větší ochrany zvířat v cirkusech a Parlament by měl proto konec drezury divokých druhů zvířat odsouhlasit. „Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech,”[5] řekla Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech požadují i vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém poslance a poslanykně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[6] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[7] Konec využívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko.  Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz   [1] Fotky z předání petice zástupcům politických stran: www.dropbox.com/sh/etqi1rv00br7tnc/AACUBmhlWGvAIZfct7KnjoUSa?dl=0  [2] Příspěvek Andreje Babiše ke schůzce se Svobodou zvířat: www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1759773620825941  [3] Fotky z předání petice Andreji Babišovi: www.dropbox.com/sh/16bi40d5eny405w/AAB3YbNBNRcSHZ1UFEGaJotxa?dl=0 [4] Příspěvek na Facebookovém profilu Andreje Babiše: https://www.facebook.com/AndrejBabis/photos/fpp.214827221987263/1996367867166514/?type=3&theater [5] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [6] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [7] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz
Číst dál   
29.07.2020

Cirkusáci přirovnali Pekarovou Adamovou k Hitlerovi

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 29. 7. 2020 Situace kolem vládní novely zákona na ochranu zvířat proti týrání se vyhrocuje. Zástupci cirkusů si přestali brát servítky a začali se ostře navážet do svých oponentů. A to včetně politiků a odborníků, kteří prosazují postupný konec drezury divokých druhů zvířat v cirkusech. Označují je za srabi a hovada, přirovnávají je k Hitlerovi. Přirovnání k Hitlerovi si nedávno od zástupců cirkusů se zvířaty zastřešených iniciativou Cirkusy společně vysloužila předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová.[1], [2] Ta se totiž opakovaně postavila za návrh změny zákona, který by postupně zneužívání divokých (tvz. volně žijících) druhů zvířat v cirkusech zastavil.[3] A není sama. Ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se také postavil za postupné ukončení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech, označili zástupci cirkusů za lháře, sraba a hovado: “Takovou lež může vypustit jen ubohé lidské hovado, bezcharakterní srab, kterému chybí argumenty k férové věcné diskuzi. Pane ministře, styďte se!” [4] Cirkusy společně se pustili i do senátora MVDr. Přemysla Rabase a zároveň ředitele Safari Parku Dvůr Králové, kterého označili za demogoga a pokrytce. “Pane senátore, jste demagog a pokrytec! Zakladatel safari, pan Josef Vágner, zvířata miloval a s cirkusy spolupracoval. Teď se musí obracet v hrobě. Styďte se!” píše se na facebookovém profilu Cirkusy společně.[5] Podobně ostře se navezli i do senátora a režiséra oblíbených večerníčků Václava Chaloupky, kterého také označili za pokrytce.[6] MVDr. Radku Kabrhelovou, veterinární lékařku a bývalou kontrolorku cirkusů Krajské veterinární správy, pro změnu označili za soudružku, která “buď lže”, a nebo “mluví pravdu a tyto prohřešky kryla.”. Také naznačili, že pokud prohřešky kryla, pak možná brala úplatky.[7] MVDr. Kabrhelová totiž popsala svoji zkušenost veterinární inspektorky, kdy cirkusy nestavěly pro zvířata výběhy tak, jak je po nich požadováno ve vyhlášce.[8] Její tvrzení potvrzují např. protokoly z kontrol cirkusů z roku 2017, které si vyžádala od Krajských veterinárních správ organizace na ochranu práv zvířat Svoboda zvířat [9]. Organizace Svoboda zvířat, která vede kampaň Cirkusy bez zvířat, rozumí tomu, že téma zvířat v cirkusech vyvolává emoce. Sama podle svých slov musí na svých facebookových profilech krotit fanoušky a usměrňovat diskusi. “Zástupci cirkusů jsou šoumeni a vyjadřují se často přehnaně. Už předloni pan Berousek prohlásil, že pokud projde zákaz drezury zvířat v cirkusech, vypustí tygry a lvy na Václavák nebo Ministerstvo zemědělství.[10] Za iniciativou Cirkusy společně stojí pan Jaromír Pavlík, který pro změnu podle našich informací pracuje v televizi Nova, šoumenství je mu tedy také vlastní” říká koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat Anna Bernátková. Svoboda zvířat ale zastává názor, že vše má své meze a že ve slušné společnosti se diskuse vede výměnou argumentů. “Považujeme za dost smutné, když někdo klesne tak hluboko, že své oponenty zesměšňuje a uráží. Bezostyšné urážení veřejných činitelů je pak přinejmenším za hranou slušného chování. A přirovnání paní poslankyně k Hitlerovi, to se prostě nedělá,” dodává Anna Bernátková. Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká v Poslanecké sněmovně na závěrečné hlasování ve třetím čtení. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Návrh pro cirkusy zároveň přichází se zákazem rozmnožování a dovážení divokých druhů zvířat ze zahraničí.  Po pěti letech pak má také dojít k zastavení kočování s divokými druhy zvířat. Pro tento přísnější pozměňovací návrh se vyslovila řada odborníků[11] a daří se pro něj najít i podporu napříč politickým spektrem. Postupné zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech má podporu např. i u premiéra Andreje Babiše.[12] Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  [1] Obrázek předsedkyně TOP09 jakožto Hitlera: www.dropbox.com/s/3e8dkxms3yybcb0/Pekarov%C3%A1%20Adamov%C3%A1_Hitler.PNG?dl=0  [2] FB příspěvek iniciativy Cirkusy společně - předsedkyně TOP09 Pekarová Adamová jakožto Hitler: www.facebook.com/notes/cirkusy-spole%C4%8Dn%C4%9B/hitler-v-sukni-pekarov%C3%A1-posouv%C3%A1-top-09-k-uzav%C5%99en%C3%A9-ideologii/610602206228214 [3] Podpora Markéty Pekarové Adamové: www.facebook.com/Marketa.AdamovaTOP09/posts/2396727357077497 [4] FB příspěvek iniciativy Cirkusy společně - ministr životního prostředí Brabec: www.facebook.com/watch/?v=178987690076444 [5] FB příspěvek iniciativy Cirkusy společně - senátor Rabas: www.facebook.com/cirkusyspolecne/photos/a.289228481698923/576199469668488  [6] FB příspěvek iniciativy Cirkusy společně - senátor Chaloupek: www.facebook.com/cirkusyspolecne/photos/a.281529069135531/613529489268819 [7] FB příspěvek iniciativy Cirkusy společně - MVDr. Kabrhelová: www.facebook.com/watch/?v=1215487215467949  [8] MVDr. Radka Kabrhelová o nedodržování prostor pro zvířata v cirkusech: www.facebook.com/watch/?v=598110217748407  [9] Protokoly z kontrol Krajských veterinárních správ u cirkusů s chybějícími venkovními výběhy: www.dropbox.com/sh/aanl5j0xcvttn5b/AAB4WB1X47byZbPF7nshMXEUa?dl=0  [10] Berousek vyhrožuje: www.expres.cz/zpravy/cirkus-zakaz-drezury-berousek.A181022_124035_dx-zpravy_stes [11] Podpora odborníků: http://vedcihajizvirata.cz [12] Podpora Andreje Babiše: www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1759773620825941
Číst dál   
17.06.2020

Poslanci přebírají téměř 30 tisícovou petici za ochranu zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 17. 6. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, čeká v Poslanecké sněmovně na závěrečné hlasování ve třetím čtení. To může proběhnout už v pátek 19. června. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat z organizace Svoboda zvířat se setkávají se zástupci jednotlivých politických stran a symbolicky jim předávají tištěnou Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR s 27 336 podpisy.[1] Petice požaduje, aby Parlament ČR přijal zákaz chovu a využívání divokých (volně žijících) zvířat v cirkusech na území České republiky. Již v minulosti dal svůj příslib k zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech premiér Andrej Babiš.[2] Zástupci ze Svobody zvířat uvádí, že mínění veřejnosti je jasně na straně větší ochrany zvířat v cirkusech a Parlament by měl proto konec drezury divokých druhů zvířat odsouhlasit. „Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech. Z toho 39 % respondentů podpořilo zákaz chovu a drezúry divokých (volně žijících) zvířat, dalších 35 % pak zvířat všech. 81 % respondentů se dále domnívá, že zvířata žijící v cirkuse neprožívají srovnatelně hodnotný život jako ostatní příslušníci jejich druhu ve volné přírodě,“[3]  říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Zda nakonec Poslanecká sněmovna vyslyší nejen názory veřejnosti, ale i řady odborníků[4], není jisté. Zástupci ze Svobody zvířat proto také všem poslancům a poslankyním ještě dnes, před možným závěrečným pátečným hlasováním, předali dětská leporela “Zkrocené říkanky”. Ta zábavnou, avšak i mrazivou formou ukazují život divokých druhů zvířat v cirkusech.[5] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ---- [1] Fotky z předání petice zástupcům politických stran: www.dropbox.com/sh/etqi1rv00br7tnc/AACUBmhlWGvAIZfct7KnjoUSa?dl=0  [2] Příspěvek Andreje Babiše ke schůzce se Svobodou zvířat: www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1759773620825941  [3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [4] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [5] Vizuály Zkrocených říkanek ke stažení: https://www.dropbox.com/sh/1cwp2zs0fkxwecd/AADUPZVuw8v3IhS-uMl5rx_Ma?dl=0
Číst dál   
15.06.2020

Zamezte odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech, požadují odborníci

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 15. 6. 2020 Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání čeká na třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Odborníkům ale připadá tato regulace jako nedostatečná ochrana divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech. Vědci a veterináři proto apelují na poslance a poslankyně, aby v cirkusech zcela zamezili jejich odchovu a drezuře. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku stanovisko, ve kterém poslance a poslanykně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků, jmenovitě např. prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D z ČZU v Praze, prof. Adam Petrusek, Ph.D z PřF UK, prof. Ondřej Slavík, Ph.D. z ČZU v Praze, Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. z VFU Brno, Doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. Dipl. ECZM z VFU Brno, Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z VÚŽV Uhříněves a ČZU v Praze a řada dalších.[2], [3], [4]  Prezident CAZWV Prof. Zdeněk Knotek k vydání stanoviska uvedl: „Je nejen na provozovatelích cirkusů, ale i na celé společnosti, aby našla jasné řešení, které současnou neudržitelnou situaci vyřeší, a které bude v souladu s moderními odbornými poznatky. Řadu opatření lze aplikovat bezprostředně, například zcela zastavit další nákup a ve spolupráci s veterinárními lékaři zamezit rozmnožování zvířat v cirkusech a ukončit tak začarovaný kruh existence divokých druhů, které se rodí do nepřirozených podmínek a jsou nucena v nich žít celý svůj život.” MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy k tomu dodává: „z mých bývalých pracovních zkušeností veterinární inspektorky vím, že prostředí chovu zvířat v cirkusech nemůže nikdy zvířatům zajistit dostatečně velké prostory pro jejich přirozené chování a volnost pohybu. Výcvikem je potlačováno vrozené chování zvířat, protože jsou podrobována ke cvikům za účelem zábavy pro lidi. Byla bych ráda, kdyby se Česká republika připojila ke státům, kde je již drezúra zvířat v cirkusech zakázána.” Stanovisko CAZWV podpořili i senátoři MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové a Petr Orel, předseda Rady Národní sítě záchranných stanic ČR. „Jsem jednoznačně pro, aby z cirkusů postupně zmizely všechny druhy volně žijících zvířat a zakázal se v těchto zařízeních jejich odchov. Podmínky pro chov těchto druhů v cirkusech, i v těch nejlepších, nemohou naplňovat jejich biologické a etologické potřeby. Jsem toho soudu, že naše současné vědomosti o životě a potřebách divokých zvířat vylučují takovéto jejich využívání, či spíše zneužívání, i z etických a humánních důvodů. Česká republika by se měla zařadit mezi ty státy EU, které drezury divokých zvířat již zakázaly,“ říká Petr Orel. „Stejně jako skončila obludária, ponižující předvádění lidí s fyzickými anomáliemi, stejně tak se stane minulostí nedůstojné zacházení se zvířaty v cirkusech. A měli bychom to uspíšit, neb zvířata podstupující drezuru a obývající mobilní klece trpí. Provozovatelé cirkusů to sice popírají, ale i široké veřejnosti je čím dál víc jasnější, že do jednadvacátého století cirkusová drezúra divokých zvířat nepatří,” dodává MVDr. Přemysl Rabas. V průběhu druhého čtení předložily k novele zákona svá stanoviska s pozměňovacími návrhy výbory Poslanecké sněmovny. Garanční Zemědělský výbor v únoru rozšířil předkládanou novelu o zákaz drezury nově narozených jedinců všech druhů divokých zvířat.[5] Zároveň navrhl znemožnit, aby cirkusy svá zvířata dále rozmnožovaly a dovážely ze zahraničí. Pozměňovací návrh Zemědělského výboru navíc řeší i problematiku transportů. Podle návrhu by cirkusy za pět let musely přestat s divokými druhy zvířat kočovat. Tento návrh výbor znovu částečně potvrdil na svém zasedání 10. června, které následovalo po druhém čtení novely zákona. Větší ochrana divokých druhů zvířat v cirkusech má tak šanci projít závěrečným třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz ---- [1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/  [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [3] Podpora od odborníků - vizuály: www.dropbox.com/sh/t1abgzd9naoeksn/AACKDXAVTo60sJ66fQ9JWd6Aa?dl=0 [4] Podpora odborníků - videa na YT: www.youtube.com/watch?v=XbpXSJMrTEo&t=2s www.youtube.com/watch?v=O03zDRfNmMA&feature=youtu.be www.youtube.com/watch?v=lPLR1jMpTwQ&feature=youtu.be  www.youtube.com/watch?v=ZjGIiIsexxU&feature=youtu.be  www.youtube.com/watch?v=2R3b5dmbBQE&feature=youtu.be  www.youtube.com/watch?v=COREeH0iv_A&t=8s [5] Usnesení Zemědělského výboru č. 156 ze dne 19. února 2020: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169673
Číst dál   
11.06.2020

Veřejnost požaduje cirkusy bez divokých druhů zvířat

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 11. 6. 2020 Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nedávno prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně a míří k závěrečnému hlasování ve třetím čtení. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. K přísnější regulaci vyzvali poslance a poslankyně ve svém stanovisku odborníci.[1] Jsou to ale hlavně občané, kteří dávají politikům již několik let pravidelně najevo, že chtějí cirkusy bez divokých druhů zvířat. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech. Z toho 39 % respondentů podpořilo zákaz chovu a drezúry divokých (volně žijících) zvířat, dalších 35 % pak zvířat všech. 81 % respondentů se dále domnívá, že zvířata žijící v cirkuse neprožívají srovnatelně hodnotný život jako ostatní příslušníci jejich druhu ve volné přírodě.[2] Mínění veřejnosti se ukazuje i na opakovaně vysokém počtu podpisů pod výzvami a peticemi, které v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat[3] v posledních letech organizuje Svoboda zvířat. Během roku 2018 začalo Ministerstvo zemědělství připravovat novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Svoboda zvířat proto spustila Výzvu ministrovi zemědělství  k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR.[4] Tuto výzvu podepsalo během tří měsíců přes 16 tisíc lidí. Ministerstvo zemědělství výzvu nevyslyšelo. Proto Svoboda zvířat spustila na jaře 2019 další výzvu - Výzvu za zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech v ČR, tentokrát adresovanou předsedovi vlády Andreji Babišovi. Tuto výzvu podepsalo během několika měsíců téměř 19 000 lidí.[5] Při předávání podpisů přislíbil premiér podporu pozměňovacímu návrhu, který by postupně využívání divokých druhů zvířat v cirkusech zastavil. Svoboda zvířat však nenechává schválení zákona náhodě a spustila další online výzvu - Výzvu zákonodárcům: Pro cirkusy bez divokých zvířat. V té se občané obrací se svým požadavkem přímo na celý Parlament.[6]  Tuto online výzvu podepsalo zatím přes 7 tisíc lidí a počet podpisů stále roste. Kromě výzev organizovala Svoboda zvířat i tištěnou Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR, pod kterou se podařilo nashromáždit 27 336 podpisů. Podepisování petic a výzev není jediná aktivita, jíž občané dávali najevo svůj nesouhlas s využíváním zvířat v cirkusech. V letech 2018-2019 sami občané zorganizovali na 40 protestů před českými cirkusy. “Jednoho dne jsem začal mít pocit, že my jako lidé, se dokážeme obhájit a říct nahlas, co se nám líbí a co ne, ale že zvířata stejnou možnost nemají. A přestal mlčet a začal ukazovat fakta. Fakta o pravidelném transportu zvířete na lince Aš - Ostrava, drezuru a život zvířat v mini kleci. Nabádal jsem lidi, aby se zamysleli nad tím, zda je přirozené, aby medvěd jezdil na kole a zda je opravdu nutné ukazovat svým dětem zvířata v zajetí. Cirkus je pro mě týrání zvířat a nabídnout lidem možnost se podepsat a vyjádřit podpisem s tímto týráním svůj případný nesouhlas, bylo pro mě to nejmenší, co jsem mohl pro zvířata udělat,” říká Daniel Václavík, který v Opavě aktivně sbíral podpisy pod výše zmíněnou papírovou petici. Na sociálních sítích také koluje fotokampaň Cirkusy bez zvířat, v rámci níž se lidé fotí s nápisem Chci cirkusy bez zvířat.[7] Větší ochrana zvířat v cirkusech má podporu i řady celebrit. Do boje za ochranu zvířat vyrazili Dewii, blogerka a propagátorka rostlinné stravy, herečka Dominika Býmová, zpěvák kapely Imodium Tomáš Fröde s partnerkou Žanet Vargovou, Maťo ze skupiny John Wolfhooker, zpěvák Pokáč, herečka Andrea Růžičková, zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba se svou ženou Dominikou, herečka Patricie Pagáčová (roz. Solaříková), zpěvák Miro Šmajda, herečka Michaela Tomešová, bubeník kapely Pipes and Pints Lukáš Vincour, zpěvačka Dana Yousifová, herec Jakub Žáček.[8],[9] K fotokampani se připojilo téměř 1000 lidí. V současnosti zákon zakazuje využívání vybraných druhů divokých (tzv. volně žijících) zvířat v cirkusech, např. primátů či žiraf. Zemědělský výbor ve svém pozměňovacím návrhu kromě omezení drezury u nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat předpokládá také zákaz dalšího rozmnožování a dovážení těchto zvířat ze zahraničí. Kromě toho by cirkusy za pět let musely s divokými druhy zvířat přestat kočovat. Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz ---- [1] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [2] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [3] Webové stránky kampaně Cirkusy bez zvířat: www.cirkusybezzvirat.cz [4] Tisková zpráva Svobody zvířat: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/22 [5] Tisková zpráva Svobody zvířat: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/48 [6] Tisková zpráva Svobody zvířat: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/51  [7] Fotokampaň Cirkusy bez zvířat: www.facebook.com/pg/cirkusybezzvirat/photos/?tab=album&album_id=205778006250244 [8] Vizuály fotek celebrit ke stažení: www.dropbox.com/sh/7zdywtzdbbp0rgo/AAB1UWMHFqZxWslRDXOljaCNa?dl=0 [9] Citace celebrit: www.dropbox.com/s/pp8o1u0fmiy4j6i/Celebrity%20-%20citace.docx?dl=0
Číst dál   
10.06.2020

Dočkají se zvířata v cirkusech větší ochrany?

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 10. 6. 2020 Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání prošla 3. června druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Nicméně Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny již na svém únorovém zasedání schválil přísnější regulaci využívání zvířat v cirkusech a přísnější regulaci na dnešním zasedání opět potvrdil. V průběhu druhého čtení předložily výbory Poslanecké sněmovny k novele zákona svá stanoviska s pozměňovacími návrhy. Garanční Zemědělský výbor navrhl rozšířit předkládanou novelu o zákaz drezury nově narozených jedinců všech druhů divokých zvířat.[1] Pozměňovací návrh Zemědělského výboru zároveň znemožňuje, aby cirkusy svá zvířata dále rozmnožovaly a dovážely ze zahraničí a navíc řeší i problematiku transportů. Podle návrhu by cirkusy za pět let musely přestat s divokými druhy zvířat kočovat. Po druhém čtení doputovala novela zákona spolu se všemi pozměňovacími návrhy opět na jednání garančního Zemědělského výboru. Ten své předchozí stanovisko vůči větší ochraně divokých druhů zvířat v cirkusech částečně potvrdil a doporučil pozměňovací návrh ke schválení Poslanecké sněmovně. Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech dlouhodobě požaduje organizace Svoboda zvířat, ale i vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém poslance a poslankyně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[2] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[3] Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[4] Větší ochrana zvířat v cirkusech má podporu i řady celebrit. Do boje za ochranu zvířat vyrazili Dewii, blogerka a propagátorka rostlinné stravy, herečka Dominika Býmová, zpěvák kapely Imodium Tomáš Fröde s partnerkou Žanet Vargovou, Maťo ze skupiny John Wolfhooker, zpěvák Pokáč, herečka Andrea Růžičková, zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba se svou ženou Dominikou, herečka Patricie Pagáčová (roz. Solaříková), zpěvák Miro Šmajda, herečka Michaela Tomešová, bubeník kapely Pipes and Pints Lukáš Vincour, zpěvačka Dana Yousifová, herec Jakub Žáček.[5],[6]  Svoboda zvířat sbírá před závěrečným třetím čtením v Poslanecké sněmovně veřejnou podporu. Spustila online výzvu “Pro cirkusy bez divokých zvířat”. Svými podpisy pod výzvu občané vyzývají Parlament České republiky k takové změně legislativy, která zamezí využívání divokých druhů zvířat v cirkusech.[7] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz ---- [1] Usnesení Zemědělského výboru č. 156 ze dne 19. února 2020: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169673  [2] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/  [3] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [4] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [5] Vizuály fotek celebrit ke stažení: www.dropbox.com/sh/7zdywtzdbbp0rgo/AAB1UWMHFqZxWslRDXOljaCNa?dl=0 [6] Citace celebrit: www.dropbox.com/s/pp8o1u0fmiy4j6i/Celebrity%20-%20citace.docx?dl=0 [7] Online výzva “Pro cirkusy bez divokých zvířat”: https://www.cirkusybezzvirat.cz
Číst dál   
03.06.2020

Pozměňovací návrh Zemědělského výboru ke zvířatům v cirkusech prošel ve sněmovně druhým čtením

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 3.6. 2020 Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání právě prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Organizaci na ochranu zvířat Svobodě zvířat ale připadá tato regulace jako nedostatečná ochrana divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech a usiluje o změnu vládní novely. Podporu již našla napříč politickým spektrem, včetně vládních stran. V průběhu druhého čtení předložily svá stanoviska s pozměňovacími návrhy výbory Poslanecké sněmovny, kterými novela zákona prošla již v únoru. Garanční Zemědělský výbor rozšiřuje předkládanou novelu o zákaz drezury nově narozených jedinců všech druhů divokých zvířat.[1] Zároveň znemožňuje, aby cirkusy svá zvířata dále rozmnožovaly a dovážely ze zahraničí. Pozměňovací návrh Zemědělského výboru navíc řeší i problematiku transportů. Podle návrhu by cirkusy za pět let musely přestat s divokými druhy zvířat kočovat. Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech požadují i vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém poslance a poslanykně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[2] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[3] MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy k tomu dodává: „z mých bývalých pracovních zkušeností veterinární inspektorky vím, že prostředí chovu zvířat v cirkusech nemůže nikdy zvířatům zajistit dostatečně velké prostory pro jejich přirozené chování a volnost pohybu. Výcvikem je potlačováno vrozené chování zvířat, protože jsou podrobována ke cvikům za účelem zábavy pro lidi. Byla bych ráda, kdyby se Česká republika připojila ke státům, kde je již drezúra zvířat v cirkusech zakázána.” Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[4] Svoboda zvířat sbírá před závěrečným třetím čtením v Poslanecké sněmovně veřejnou podporu. Spustila online výzvu “Pro cirkusy bez divokých zvířat”. Svými podpisy pod výzvu občané vyzývají Parlament České republiky k takové změně legislativy, která zamezí využívání divokých druhů zvířat v cirkusech.[5] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz ---- [1] Usnesení Zemědělského výboru č. 156 ze dne 19. února 2020: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169673 [2] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [3] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [4] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91 [5] Online výzva “Pro cirkusy bez divokých zvířat”: https://www.cirkusybezzvirat.cz
Číst dál   
26.05.2020

Celebrity říkají ne divokým zvířatům v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 26. 5. 2020 Téma zvířat v cirkusech nenechává českou společnost chladnou. Drezura zvířat má jak své skalní zastánce, tak i odpůrce. Organizace na ochranu práv zvířat, Svoboda zvířat, usiluje v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat o zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Na podporu větší ochrany těchto zvířat spustila už v minulosti fotokampaň, v rámci níž mohou lidé vyjadřovat nesouhlas s využíváním zvířat v cirkusech.[1] Kampaň podpořilo svojí fotografií s nápisem Chci cirkusy bez zvířat již téměř 1000 lidí. Nechybí mezi nimi ani české celebrity. Do boje za ochranu zvířat tak vyrazili Dewii, blogerka a propagátorka rostlinné stravy, herečka Dominika Býmová, zpěvák kapely Imodium Tomáš Fröde s partnerkou Žanet Vargovou, Maťo ze skupiny John Wolfhooker, zpěvák Pokáč, herečka Andrea Růžičková, zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba se svou ženou Dominikou, herečka Patricie Solaříková, zpěvák Miro Šmajda, herečka Michaela Tomešová, zpěvačka Dana Yousifová, herec Jakub Žáček.[2],[3]  Svoboda zvířat nyní znovu vyzvala milovníky zvířat, aby veřejně na sociálních sítích podpořili zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Mají tak učinit sdílením svojí fotografie s nápisem Chci cirkusy bez zvířat a hashtagem #cirkusybezzvirat. Milovníci zvířat zároveň vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby dodržel svůj příslib z ledna letošního roku. Tehdy na schůzce se Svobodou zvířat totiž přislíbil, že se o zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech zasadí.[4] Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, právě čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Novela se mj. zabývá divokými (tzv. volně žijícími) druhy zvířat v cirkusech. Na stole v Poslanecké sněmovně je pozměňovací návrh Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. V současnosti zákon zakazuje využívání vybraných druhů divokých zvířat v cirkusech, např. primátů či žiraf. Kromě ukončení drezury u nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat předpokládá pozměňovací návrh Zemědělského výboru také ukončení dalšího rozmnožování a dovážení těchto zvířat ze zahraničí. Kromě toho by cirkusy za pět let musely s divokými druhy zvířat přestat kočovat.[5]  K přísnější regulaci vyzvali Poslaneckou sněmovnu ve svém stanovisku i odborníci.[6] Jsou to ale hlavně občané, kteří dávají politikům již několik let pravidelně najevo, že chtějí cirkusy bez divokých druhů zvířat. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[7] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko.   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ----- [1] Fotokampaň Cirkusy bez zvířat: www.facebook.com/pg/cirkusybezzvirat/photos/?tab=album&album_id=205778006250244 [2] Vizuály fotek celebrit ke stažení: www.dropbox.com/sh/7zdywtzdbbp0rgo/AAB1UWMHFqZxWslRDXOljaCNa?dl=0 [3] Citace celebrit: www.dropbox.com/s/pp8o1u0fmiy4j6i/Celebrity%20-%20citace.docx?dl=0 [4] Přísěvek Andreje Babiše ke schůzce se Svobodou zvířat: www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1759773620825941  [5] Tisková zpráva Svobody zvířat:www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/51 [6] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz [7] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91
Číst dál   
26.02.2020

Čeká cirkusy se zvířaty změna?

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 26. 2. 2020 V Poslanecké sněmovně brzy proběhne druhé čtení novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých v cirkusech. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení a rozmnožování u vybraných druhů šelem. Novelu ale možná ještě čekají změny. Minulý týden totiž novelu projednával garanční Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, který podpořil změnu vládní novely. Pokud změnu schválí Poslanecká sněmovna, přestanou se drezurovat nově narození jedinci všech volně žijících (tzv. divokých) druhů zvířat. V cirkuse by se také nesměla tato zvířata množit a ani jinak nabývat. Navíc se stávajícími jedinci divokých druhů, které už cirkusy nyní vlastní, by do 5 let musely přestat kočovat. Svobodě zvířat, která vede kampaň Cirkusy bez zvířat, připadá vládní novela co do ochrany divokých druhů zvířat v cirkusech nedostatečná a dlouhodobě se snaží o její změnu. Se změnou novely, kterou schválil Zemědělský výbor, je proto spokojená. “Navržené změny vládní novely vnímáme jako kompromis. Cirkusům se umožní za určitých podmínek využívat stávající zvířata, ale kolotoč s drezurou nových a nových jedinců se konečně zastaví. Musíme nicméně vyčkat, jak se k tomu postaví Poslanecká sněmovna. Dokud zákon Parlamentem neprojde, může se stát ještě cokoliv,” říká Daniela Petržilková ze Svobody zvířat. Svoboda zvířat dnes spouští online výzvu adresovanou všem českým zákonodárcům nazvanou “Pro cirkusy bez divokých zvířat”[1] Chce tím dát před konečným hlasováním Parlamentu najevo, že život divokých druhů zvířat v cirkusech českou veřejnost trápí, a vyzvat tak politiky, aby změnu vládní novely opravdu posvětili. Divoké druhy zvířat v cirkusech netrápí jen ochránce zvířat. Několik dnů před jednáním Zemědělského výboru zveřejnila stanovisko Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad na své tiskové konferenci.[2] Ve stanovisku vyzývá poslance, aby zamezili odchovu a drezuře volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Podle nich je v dnešní době využívání zvířat, především tzv. divokých druhů, pouze pro účely pobavení publika mimo kulturu a poznání lidské společnosti současné Evropy a Česká republika by měla začít tyto druhy skutečně chránit. Pod stanovisko asociace se připojilo přes 150 akademiků, veterinárních lékařů a odborných pracovníků.[3]   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz, www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoba: Daniela Petržilková, 720 497 700, daniela.petrzilkova@svobodazvirat.cz _____________ [1] Výzva “Pro cirkusy bez divokých zvířat”: www.cirkusybezzvirat.cz [2] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [3] Stanovisko asociace a podpora vědců: vedcihajizvirata.cz
Číst dál   
13.01.2020

Premiér se sešel se zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 13. 1. 2020 Zastánci cirkusů bez divokých druhů zvířat se dnes setkali s premiérem Andrejem Babišem. Zástupci z organizace Svoboda zvířat, v doprovodu veterinární lékařky a bývalé inspektorky Krajské veterinární správy, která v minulosti cirkusy kontrolovala, přišli s premiérem diskutovat o tom, jak může Česká republika ochránit volně žijící druhy zvířat před zneužíváním v cirkusech. Schůzku  zhodnotili jako produktivní. „Odcházíme ze schůzky se zárukou, že Česká republika skutečně začne chránit volně žijící druhy zvířat před zneužíváním v cirkusech,“ uvedla Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Premiér Andrej Babiš ke schůzce uvedl: „Na dalším poslaneckém klubu hnutí to s kolegy probereme. Osobně ale souhlasím s variantou postupného zastavení chovu a drezúrování exotických, volně žijících druhů zvířat v cirkusech. To není nic proti cirkusům, ty pojedou samozřejmě dál, ale postupně jen se zvířaty domestikovanými.“ Zástupci Svobody zvířat předali premiéru Babišovi podpisy pod Výzvu za zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech v ČR, kterou během několika měsíců podepsalo 18.856 tisíc lidí. Na schůzce mu také společně s veterinární lékařkou Radkou Kabrhelovou shrnuli hlavní argumenty pro účinnější ochranu volně žijících druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech a uvedli i řadu nedávných pochybení českých cirkusů. Zmínili, že i občané České republiky jsou pro změnu legislativy, jak ostatně ukázal reprezentativní průzkum veřejného mínění od agentury Focus ze září 2018, ve kterém rozšíření zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň všechny volně žijící (divoké) druhy zvířat podpořilo 74 % respondentů.[1] Svoboda zvířat po premiérovi požadovala, aby vyslyšel nejen názory řady odborníků, ale i občany, kteří ho svým podpisem pod jemu adresovanou výzvu vyzývají, aby se zasadil o zastavení zneužívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, prošla v prosinci prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Zatím navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých a kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejná vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Svoboda zvířat ale považuje tuto regulaci jako nedostatečnou ochranu volně žijících (tzv. divokých) druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech a usiluje o změnu vládní novely. Postoj Svobody zvířat nedávno podpořila také Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, jejíž stanovisko k problematice chovu a drezúry volně žijících druhů zvířat v cirkusech podpořila svým podpisem také řada odborníků. Svoboda zvířat nyní usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení předložen k vládní novele zákona pozměňovací návrh, který by zcela jasně a úplně odmítl využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Svoboda zvířat představila premiérovi kompromisní pozměňovací návrh, který by postupně vedl k úplnému zastavení zneužívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a to tak, aby se na změnu mohly připravit i samotné cirkusy. Tento návrh by se týkal nově narozených jedinců, což je praxe, která byla úspěšně vyzkoušena vládní novelou z roku 2004, podle které není již možné drezurovat např. nově narozené jedince žiraf či primátů.   Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz, www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoba: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz; Daniela Petržilková, 720 497 700, daniela.petrzilkova@svobodazvirat.cz _____________ [1] Tisková zpráva: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/21
Číst dál   
06.12.2019

Zákon na ochranu zvířat proti týrání prošel prvním čtením ve sněmovně

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 6. 12. 2019 Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání právě prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá  zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Svobodě zvířat ale připadá tato regulace jako nedostatečná ochrana volně žijících (tzv. divokých) druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech a usiluje o změnu vládní novely. Podporu našla napříč politickým spektrem, včetně vládních stran.  “Žijeme v době, kdy už si musíme uvědomit, že přírodu musíme respektovat a ne násilně upravovat k obrazu svému. Jsou prostě zvířata, která nejsou domestikovaná a my nemáme právo je omezovat a měnit jen pro zábavu. Máme mnoho možností, vidět některé druhy volně žijících zvířat v jejich přirozeném prostředí a to buď osobně a nebo zprostředkovaně v různých médiích. Nechme jim tedy svobodu a respektujme je. Já osobně si myslím, že cirkusy kde vystupují zvířata, která mají jakýmkoliv způsobem měněnou a potlačovanou povahu nejsou zábavné a už vůbec ne poučné. Jsem pro cirkusy bez zvířat,” říká Jan Schiller, poslanec za ANO a člen Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. “Podporuji úplný zákaz vystupování zvířat v cirkuse. To mělo možná smysl v době, kdy lidi jinde některá zvířata vidět nemohli. Avšak v době mnoha zoologických zahrad, které navíc v posledních letech učinili významný posun v oblasti welfare, přináší chov cirkusových zvířat na minimálním prostoru a jejich převážení v klecích z místa na místo jen jejich zbytečné utrpení. O drezuře ani nemluvě,” říká poslanec za ČSSD Roman Sklenák. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP09 a členka Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny k tomu řekla: "Pro vztah ke zvířatům musí být důsledně uplatňován princip respektu a soucitu - to je postoj, který TOP 09 dlouhodobě prosazuje. Proto nemůžeme souhlasit s omezováním základních potřeb zvířat pro pobavení návštěvníků cirkusů a podpoříme ukončení této praxe." "Rozhodli jsme se, že v případě novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nebudeme dělat přitažlivá gesta, která sice přinesou laciné hlasy, ale zvířatům ve výsledku vůbec nijak nepomohou. Proto velmi vítám kompromisní návrh řešící zvířata v cirkusech, protože dle mého názoru má velkou šanci Sněmovnou projít. To je to, co zvířatům ve skutečnosti pomůže," dodává místopředesa Zemědělského výboru Radek Holomčík, člen Pirátů. Zákon na ochranu zvířat proti týrání v současnosti zakazuje využívat v cirkusech nově narozené jedince vybraných druhů volně žijících zvířat, konkrétně primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfínovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Podle Svobody zvířat současný návrh zákona v oblasti vystupování volně žijících druhů zvířat v cirkusech prakticky nic nezlepšuje, ale naopak prohlubuje již existující dvojí pohled na ochranu zvířat. Již nyní se po cirkusech vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících druhů zvířat.[1] Plánované licence by navíc cirkusům, narozdíl od zájmových chovů, umožnily množit vybrané druhy šelem za účelem veřejného vystoupení. Podle Svobody zvířat jde ale o další privilegium pro cirkusy. “Stále se tu nechává prostor pro nekontrolovatelné množení šelem. Ne každý jedinec se na drezuru a vystupování hodí. Co se tedy stane s mláďaty, která majitelé cirkusu označí jako pro drezuru nevhodná? Není těžké zjistit, že některé cirkusy se přímo chlubí úspěchy v množení kočkovitých šelem, které pak zřejmě končí u soukromých chovatelů, v tzv. mazlících zookoutcích, či neznámo kde. Přitom není důvod, proč by cirkusy neměly dodržovat stejná pravidla jako chovatelé, kteří veřejná vystoupení neprovádějí,” říká koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat Lucie Hemrová. Podle Svobody zvířat je navíc navrhované vydávání licencí k veřejným vystoupením se šelmami problematické samo o sobě. “Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že licencování nevede ke zlepšení podmínek zvířat v cirkusech. Naopak systém nebývá v praxi dobře aplikován a zároveň představuje významnou administrativní a finanční zátěž,” dodává Hemrová. To ostatně přiznává i důvodová zpráva k novele zákona, která uvádí, že: “uvedené úkony jsou časově náročné a znamenají pro krajské veterinární správy nemalé finanční náklady zahrnující náklady na cestovné a příslušný podíl mzdových nákladů na provádění úkonů veterinárního dozoru.“ Svoboda zvířat proto usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení předložen pozměňovací návrh, který by zcela jasně a úplně odmítl využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Ostatně na konci října Svoboda zvířat v Poslanecké sněmovně uspořádala pod záštitou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny seminář s názvem Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech.[2] Na semináři se většina odborníků shodla, že je navržená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání nedostačující.[3] Novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání se v následujících týdnech bude zabývat Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a Výbor pro životní prostředí. Druhé čtení bude na programu zasedání Poslanecké sněmovny až po Novém roce. Také občané České republiky jsou pro změnu legislativy. Ukazuje to reprezentativní průzkum veřejného mínění od agentury Focus ze září loňského roku, ve kterém rozšíření zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň všechny volně žijící (divoké) druhy zvířat podpořilo 74 % respondentů.[4] Nevyužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětový trend. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz, www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoba: Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz; Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz  ___________________________ [1] Tisková zpráva: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/20 [2] Záznam poslaneckého semináře: www.youtube.com/watch?v=nOx-JeLO3XM&feature=youtu.be  [3] Tisková zpráva: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/41  [4] Tisková zpráva: www.cirkusybezzvirat.cz/pro-media-detail/21 
Číst dál   
29.10.2019

Závěr poslaneckého semináře: odborníci se shodli, že navržená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je nedostačující

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 29.10.2019 Odborníci, politici, zástupci cirkusů i ochránců zvířat dnes společně diskutovali na poslaneckém semináři Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Většina odborníků se shodla, že navržená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je nedostačující. Novelu tak ještě možná čekají změny. Seminář uspořádala organizace Svoboda zvířat v souvislosti s projednáváním vládní novely, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení jako Sněmovní tisk č. 514. Novela mj. navrhuje zákaz drezury a vystupování  nově narozených slonů a delfínovitých a rozšiřuje tak stávající zákaz drezury platný od r. 2004 pro nově narozené primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfinovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Novela také přichází s licenčním řízením pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Nicméně Svoboda zvířat usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení podán pozměňovací návrh, který by ochranu před využíváním v cirkusech rozšířil i na všechny ostatní volně žijící druhy zvířat. Podle právníka JUDr. Jaromíra Kyzoura mají cirkusy chovající volně žijící druhy zvířat neodůvodněnou výjimku oproti ostatním chovatelům, neboť mohou provozovat mobilní zařízení, ve kterých jsou zvířata držena převážně v prostoru dopravního prostředku. “V čem je pro zvířata lepší, když je takto mohou chovat cirkusy? Nebo pokud zákonodárce považuje obecně za nevyhovující pro zvířata a v rozporu s požadavky na jejich welfare chovat je převážně v prostoru dopravního prostředku, existuje snad zvláště dnes nějaký naléhavý společenský zájem, aby tomu právě u cirkusů bylo jinak?” poukazuje na nekoncepčnost zákona právník Jaromír Kyzour. Na akci, která probíhala pod záštitou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, vystoupili odborníci, kteří představili různé aspekty problematiky volně žijících druhů zvířat v cirkusech - advokát JUDr. Jaromír Kyzour, etolog Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D., veterinární lékařka a bývalá inspektorka Krajské veterinární správy MVDr. Radka Kabrhelová, zástupce iniciativy Cirkusy společně Jaromír Pavlík a zástupkyně Svobody zvířat Ing. Anna Bernátková. Podle veterinární lékařky a bývalé veterinární inspektorky Krajské veterinární správy MVDr. Radky Kabrhelové, která kontrolovala cirkusy, jsou cirkusy problematické například kvůli jejich častému přemisťování. “Při přemísťování cirkusů bývají zvířata ustájena několik dní ve stísněných prostorách přepravních vozů, protože část klecí je využívána pro přepravu technických zařízení cirkusu např. židlí, laviček, konstrukcí venkovních výběhů apod. Vozy pro zvířata nejsou vybaveny automatickými napájecími systémy, takže vzniká podezření nedostatečného napájení. Protože přepravní prostory zvířat nejsou ani klimatizovány, za horkých letních dnů může docházet i k přehřátí zvířat. A tento náročný způsob přepravy cirkusová zvířata absolvují i několikrát do měsíce. Při přesunech však není možné cirkus zkontrolovat, protože není známo, kde se nachází, ” říká Radka Kabrhelová. Pozvání do diskuse přijala i celá řada odborníků - Bc. Romana Albrecht Lišková (majitelka Zooparku Na Hrádečku), Mgr. Miroslav Bobek (ředitel Zoo Praha), PhDr. Petr Fejk (bývalý ředitel Zoo Praha), MVDr. Pavlína Hájková (členka výboru České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad), MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. (ředitel Zoo Brno), Mgr. Jiří Mach (vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na Ministerstvu životního prostředí), MVDr. Přemysl Rabas (ředitel Safari Park Dvůr Králové), Ing. Silvie Ucová (Odborný rada, Oddělení mezinárodní spolupráce na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR). V diskusi nechyběli ani zástupci cirkusů v zastoupení nejen přednášejícího Jaromíra Pavlíka, ale i Hynka Navrátila ml. (Cirkus Humberto). Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění ze září loňského roku by většina české veřejnosti rozšíření zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat uvítala. Využívání volně žijících či dokonce všech zvířat v cirkusech zastavilo v Evropě již 15 států. Podle Svobody zvířat je v současnosti v cirkusech v České republice přibližně 150 zvířat volně žijících druhů kočujících v 15 cirkusech. Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz, Videozáznam ze semináře bude dostupný na YouTube kanálu Svobody zvířat. Kontaktní osoba: Daniela Petržilková, 720 497 700, daniela.petrzilkova@svobodazvirat.cz
Číst dál   
21.10.2019

Poslanci a odborníci budou ve sněmovně diskutovat o zvířatech v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 21. 10. 2019 V úterý 29. 10. 2019 se v Poslanecké sněmovně od 10:00 hodin uskuteční seminář s názvem Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech v České republice. Akce probíhá pod záštitou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny a organizuje ji Svoboda zvířat. Aspekty týkající se drezury a vystupování volně žijících druhů zvířat budou krátce představeny napříč oblastmi jako jsou legislativa a ochrana ohrožených druhů, ale i z pohledu praxe reálného fungování cirkusů a veterinárních kontrol. Následovat bude panelová diskuse. Na semináři vystoupí advokát JUDr. Jaromír Kyzour, etolog Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D., veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy MVDr. Radka Kabrhelová, zástupce iniciativy Cirkusy společně Jaromír Pavlík a zástupkyně Svobody zvířat Ing. Anna Bernátková. Pozvání do diskuse přijala celá řada odborníků - Bc. Romana Albrecht Lišková (majitelka Zooparku Na Hrádečku), Mgr. Miroslav Bobek (ředitel Zoo Praha), PhDr. Petr Fejk (bývalý ředitel Zoo Praha), MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. (ředitel Zoo Brno), Mgr. Jiří Mach (vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na Ministerstvu životního prostředí), MVDr. Přemysl Rabas (ředitel Safari Park Dvůr Králové), Ing. Silvie Ucová (Odborný rada, Oddělení mezinárodní spolupráce na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR). V diskusi nebudou chybět ani zástupci cirkusů v zastoupení nejen přednášejícího Jaromíra Pavlíka, ale i Hynka Navrátila ml. (Cirkus Humberto) a MVDr. Dušana Usvalda (specializovaný veterinární lékař). „Smyslem semináře je představit českým zákonodárcům problematiku využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a vést o ní věcnou debatu v kontextu současné vládní novely,“ vysvětluje Daniela Petržilková z pořadatelské organizace Svoboda zvířat. Před prázdninami doputovala do Parlamentu vládní novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která právě čeká v Poslanecké sněmovně na své první čtení jako Sněmovní tisk č. 514. Novela mj. navrhuje zákaz drezury nově narozených slonů a delfínovitých a rozšiřuje tak stávající zákaz drezury platný od r. 2004 pro nově narozené primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfinovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Novela také přichází s licenčním řízením pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Nicméně Svoboda zvířat usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení podán pozměňovací návrh, který v cirkusech zastaví využívání i všech ostatních volně žijících druhů zvířat. “Zákaz vystupování volně žijících druhů zvířat v cirkusech je nevyhnutelnou součástí vývoje k pokročilejší společnosti,” říká jeden z přednášejících, etolog Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění ze září loňského roku by většina české veřejnosti rozšíření zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat uvítala. Využívání volně žijících či dokonce všech zvířat v cirkusech zastavilo v Evropě již 15 států. Podle Svobody zvířat je v současnosti v cirkusech v České republice přibližně 150 zvířat volně žijících druhů kočujících v 15 cirkusech. Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz, Pozvánku a program semináře najdete zde Kontaktní osoba: Daniela Petržilková , 720 497 700, daniela.petrzilkova@svobodazvirat.cz
Číst dál   
04.09.2019

Zemědělský výbor PSP ČR schválil záštitu poslaneckému semináři o zvířatech v cirkusech

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny dnes jednomyslně schválil záštitu poslaneckému semináři “Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech v ČR”. Seminář organizuje Svoboda zvířat a jeho cílem je představit problematiku využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a možnosti jejich ochrany, je určen pro poslance a bude se konat na konci října v Poslanecké sněmovně.
Číst dál   
12.07.2019

Zákon na ochranu zvířat proti týrání čeká na projednání v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna nestihla projednat Zákon na ochranu zvířat proti týrání, který by mohl změnit i život zvířatům v cirkusech! Zatím navržený zákon pro zvířata v cirkusech nic moc nemění, ale ještě je šance to do 3. čtení změnit. V 1. čtení, které se tak posouvá nejspíš na září, bude Sněmovna rozhodovat, zda se dál bude zákonem zabývat.
Číst dál   
13.05.2019

Zlepší čeští europoslanci a europoslankyně ochranu zvířat?

Společná tisková zpráva Svobody zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home 4 Pets ze dne 13. 5. 2019 Z předvolebního průzkumu na téma ochrany zvířat, který mezi kandidujícími ve volbách do Evropského parlamentu společně provedly neziskové organizace Svoboda zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home 4 Pets vyplynulo, že nejméně každý druhý kandidát či kandidátka by v případě zvolení podporovali opatření pro zlepšení ochrany zvířat. Kandidáti a kandidátky nejčastěji podporují ukončení dálkové přepravy živých zvířat do zemí mimo EU a jednotný systém identifikace a registrace psů a koček, který by omezil obchod se zvířaty z množíren. Čtyři neziskové organizace zabývající se ochranou zvířat společně oslovily celkem 40 kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu. [1] Oslovení měli odpovídat na pět otázek: zda by v případě úspěchu ve volbách v Evropském parlamentu na úrovni EU podpořili ukončení používání klecí ve velkochovech, ukončení dálkové přepravy hospodářských zvířat do zemí mimo EU, opatření proti množírnám, zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a přijetí celoevropské strategie postupného omezování používání zvířat ve výzkumu, testování a vzdělávání. [2] Každé z uvedených pěti opatření na ochranu zvířat by podpořila většina z těch, kdo na otázky odpověděli. „Z dotazování vyplývá, že alespoň polovina kandidátů by v případě úspěchu podpořila některá z opatření, která mohou znamenat průlom v ochraně zvířat v celé Evropě. Výsledek voleb může mít zásadní vliv například na hlasování o zákazu používání klecí ve velkochovech, o revizi legislativy týkající se přepravy zvířat či používání zvířat pro pokusné účely,“ komentuje zjištění průzkumu Martin Hyťha z NESEHNUTÍ. “Pro právě probíhající evropskou občanskou iniciativu s názvem Konec doby klecové je dobrá zpráva, že většina kandidujících, kteří nám odpověděli, by podpořila ukončení klecových velkochovů na úrovni EU. Pokud se nám do 11. září tohoto roku podaří nasbírat 1 milion podpisů občanů EU, v což pevně věříme, bude budoucí europarlament spolurozhodovat o dalším osudu této iniciativy,” vysvětluje Romana Šonková z Compassion in World Farming. „Ačkoli zatím dochází k postupnému přijímání zákazů využívání volně žijících druhů zvířat na úrovni jednotlivých členských států a v tuto chvíli zde není snaha o rozšíření na celoevropskou úroveň, jsme potěšeni, že většina kandidujících, kteří odpověděli, by souhlasila i se zákazem v celé EU. Pozitivní je i vysoká podpora postupného snižování počtu zvířat používaných pro pokusné účely. Vzhledem k tomu, že každoročně je v EU k experimentům využito asi 11,5 milionů zvířat, je nejvyšší čas něco udělat i s tímto problémem. Nový europarlament může přinést mnoha zvířatům šanci na lepší život,“ říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat. „Množírny psů a koček a nelegální obchod se zvířaty z nich jsou velkým evropským problémem. Bez jednotného přístupu, kvalitní legislativy a celoevropské spolupráce se nedá proti tomuto vysoce lukrativnímu a velmi dobře organizovanému nelegálnímu obchodu, v rámci kterého navíc dochází k významným daňovým únikům, účinně bojovat. Považujeme proto za nezbytně nutné, aby Evropská unie začala přijímat zásadní opatření, která tomu zamezí. Jedním z klíčových opatření je například prosazení jednotného systému identifikace a registrace psů a koček na úrovni EU, aby bylo možné efektivně dohledat původ zvířat,” doplňuje Petra Vojtíšková z Home4Pets. Organizace vyhodnocovaly odpovědi 28 kandidátek a kandidátů z celkem 40 oslovených. Nejpozitivněji odpovídali kandidující Pirátů a KSČM, spíše pozitivně se k ochraně zvířat stavěli také kandidující z ČSSD, KDU-ČSL a STAN+TOP. Nejméně podpory ochraně zvířat vyjádřili kandidující ANO a ODS, kandidující SPD neodpověděli vůbec. [3] Přílohy: Infografika - souhrn odpovědí Úplné znění odpovědí všech kandidátek a kandidátů Kontakty: Barbora Bartušková Večlová, Svoboda zvířat: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz, tel. 777 835 651 Martin Hyťha, NESEHNUTÍ: martin@nesehnuti.cz, tel. 606 104 784 Romana Šonková, Compassion in World Farming: Romana.Sonkova@ciwf.org, tel. 778 000 288 Petra Vojtíšková, Home4Pets: petra@home4pets.cz, tel: 776 189 501 Poznámky: [1] Neziskové organizace Svoboda zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home4Pets společně oslovily celkem 40 kandidátek a kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. Bylo osloveno prvních pět kandidátů a kandidátek všech stran, které v únorovém průzkumu stranických preferencí CVVM získaly alespoň 1 %, tj. 8 stran (ANO, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD, TOP09 + STAN, SPD, KDU-ČSL). Oslovení proběhlo 27. 3., ti, kteří neodpověděli do 2. 4., byli ještě dvakrát vyzváni k odpovědi v prodlouženém termínu. Do průzkumu byly zahrnuty odpovědi 28 kandidátů a kandidátek obdržených do 10. dubna 2019. Otázky byly navrženy tak, aby na ně bylo možné odpovědět ANO či NE. Nejednoznačné odpovědi byly souhrnně zpracovány v kategorii „JINÉ“, kompletní odpovědi všech kandidátek a kandidátů včetně případných doplňujících komentářů zveřejňujeme v přiložené tabulce. [2] Úplně znění otázek a odpovědí uvádíme v příloze. [3] Sekretariát SPD poskytl pouze obecnou odpověď ve znění: “hnutí SPD je podporovatelem ochrany zvířat a aktivně bojuje např. proti tzv. množírnám”. Odpovědi kandidátů a kandidátek SPD neposkytla. NESEHNUTÍ Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Iniciativní skupina Za práva zvířat se zaměřuje primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky a usiluje o větší medializaci tématu. www.nesehnuti.cz, www.hlavanahlave.cz Svoboda zvířat Celostátní etablovaná nezisková organizace zabývající se ochranou práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Celá její činnost je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce. Kromě osvěty se věnuje připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení nebo lobbuje. Vedle již ukončené kampaně za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR (Proti srsti) vede kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech a kampaň za zákaz využívání divokých druhů zvířat v cirkusech (Cirkusy bez zvířat). www.svobodazvirat.cz Compassion in World Farming Compassion in World Farming (CIWF) je přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, která již více než 50 let mobilizuje hnutí za zásadní přeměnu intenzivního zemědělství v udržitelné zemědělské hospodaření, které dokáže uživit lidstvo šetrně k životnímu prostředí a zároveň zlepší kvalitu života miliard hospodářských zvířat na celém světě. CIWF věří, že všichni mají právo na zdravou stravu, která nezahrnuje utrpení zvířat a neničí naši planetu. V současné době je prioritou celounijní kampaň Konec doby klecové za ukončení všech klecových velkochovů, v rámci níž CIWF vytvořil koalici více než 145 organizací a zorganizoval právě probíhající evropskou občanskou iniciativu s názvem End the Cage Age. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. www.ciwf.cz HOME 4 PETS Nezisková organizace, která se již 9 let věnuje pomoci týraným a opuštěným psům a kočkám. V počátcích založila inzertní portál určený výhradně pro inzerci zvířat z útulků i azylů v ČR i SR, a vytvořila vlastní síť tzv. dočasných péčí v rodinách dobrovolníků, do kterých jsou zvířata umisťovaná na dobu, než najdou domov nový. Za tuto dobu se prostřednictvím inzertního portálu podařilo najít nové domovy pro 22.000 psů a koček. Z nich téměř 1.500 prošlo přímo organizací a nyní spokojeně žijí ve svých rodinách. V současné době budují multifunkční záchranné centrum, které umožní přijímání větších počtů psů odebíraných z množíren, ale i pomoc dalším zvířatům v nouzi. Zhoršující se situace týraných a opuštěných zvířat a dlouhodobě neúnosná situace ohledně množíren, byla impulsem pro aktivní zapojení organizace do legislativního řešení této problematiky. Podílela se na vzniku petice požadující zpřísnění trestů za týrání zvířat a novelizaci trestního zákoníku a snaží se o prosazení dalších opatření umožňující efektivní boj s množiteli. http://www.home4pets.cz/
Číst dál   
07.05.2019

A co okouká v cirkusu vaše dítě? ptají se ochránci zvířat

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 7. 05. 2019 Organizace Svoboda zvířat spustila novou kampaň s názvem Okoukáno v cirkusu. V rámci ní vyzývá veřejnost, aby svým podpisem pod výzvu předsedovi vlády pomohla zastavit zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Svoboda zvířat na problém držení volně žijících neboli divokých druhů zvířat v cirkusech poukazuje dlouhodobě. Jako jeden z hlavních důvodů např. uvádí, že “pro chov divokých druhů zvířat by měly existovat velmi dobré důvody, kterými lidská zábava a marnivost rozhodně nejsou”. Svoboda zvířat poukazuje i na nevhodné podmínky, za jakých jsou zvířata v cirkuse držena, a na fakt, že ve srovnání se ZOO či soukromými chovy jsou po cirkusech často vyžadovány nižší standardy pro chov zvířat. S tím, že cirkusy nejsou vhodná místa pro divoké druhy zvířat, souhlasí i řada odborníků a veterinářů, například PhDr. Petr Fejk, bývalý ředitel ZOO Praha, MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá inspektorka Krajské veterinární správy SVS, Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl ECZM přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců nebo RNDr. Milada Řeháková, Ph.D., zooložka spolku Tarsius a další. Svobodě zvířat se ale nelíbí ani “výchovný” efekt, který nejen podle ní může mít návštěva cirkusu na děti. Právě na špatný příklad vztahu ke zvířatům po návštěvě cirkusu poukazuje i video s herečkou Janou Strykovou, které v souvislosti se zahájením kampaně Okoukáno v cirkusu Svoboda zvířat zveřejnila [1]. A proč se Jana Stryková zapojila do kampaně? “Moc bych si přála, aby tento projekt přiměl lidi zamyslet se, jestli jejich dítě opravdu potřebuje vidět medvěda v sukýnce, slona s balónkem nebo lva proskakovat obručí. Jsem proti týrání zvířat, ” říká Jana Stryková. Lucie Hemrová, koordinátorka kampaně ze Svobody zvířat, k tomu dodává: „Kampaň Okoukáno v cirkusu zneklidňuje a nutí nás zamyslet se, jak může návštěva cirkusu ovlivnit děti. Vážit si zvířete totiž znamená i respektovat jeho přirozené potřeby a snažit se o jeho ochranu v místě, které je mu vlastní, a to rozhodně prostředí cirkusů není.” Na nevhodnost cirkusů pro děti poukázalo již v minulosti sdružení více než 100 psychologů z celého světa, které společně podepsalo prohlášení italské psycholožky Annamarie Manzoni [2] o nevhodnosti cirkusů k pedagogickým a výchovným účelům. Ti totiž mají za to, že cirkusy mohou negativně ovlivnit vztah dětí ke zvířatům, a to jak v cirkusech, tak i mimo ně. Údajně je to způsobeno charakterem cirkusu a nabádáním k pozitivním reakcím (smíchu, radosti, štěstí) při sledování tvorů vykonávajících krajně nepřirozené úkony, spjaté s jejich nepohodlím nebo strachem. Kampaň Okoukáno v cirkusu má za cíl zastavit v ČR zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v cirkusech, a to podpořením návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání, který by v ČR využívání divokých druhů zvířat v cirkuse postavil mimo zákon.Přijetí takového zákona má už nyní u české veřejnosti širokou podporu. Z reprezentativního průzkum veřejného mínění od agentury Focus ze září loňského roku vyplývá, že jej schvaluje 74 % dotazovaných [3]. Volání společnosti po cirkusech bez divokých druhů zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 15: Belgie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Makedonie, Malta, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. V České republice je v současné době aktivních přibližně 21 cirkusů s asi 600 zvířaty. Asi 15 cirkusů vystupuje s volně žijícími (tedy nedomestikovanými) druhy zvířat, kterých je celkem v cirkusech asi 130. Údaje získali v loňském roce ochránci zvířat z Krajských veterinárních správ.   Více informací najdete na:  www.cirkusybezzvirat.cz,  www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz; Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz; David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz [1] Video: https://www.youtube.com/watch?v=wWj-GH91rK8; Další vizuály kampaně ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/1gHv1kXwfgMRCXeDhl1ZMhhlskTUFqHmV?usp=sharing [2] http://annamariamanzoni.blogspot.com/p/documento-psicologi.html [3] www.svobodazvirat.cz/novinky/nejnovejsi-pruzkum-verejneho-mineni-vetsina-obyvatel-cr-je-pro-rozsireni-zakazu-vyuzivani-zvirat-v-c.htm
Číst dál   
24.04.2019

25. dubna se postaví Česko za Cirkusy bez zvířat!

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 24. 4. 2019 Organizace na ochranu zvířat, Svoboda zvířat, pořádá ve čtvrtek 25. dubna celorepublikovou akci s názvem Česko za Cirkusy bez zvířat. Cílem události, ke které se prozatím přidalo 9 měst a  na facebooku o ni projevilo zájem přes 1200 občanů, je především upozornit na spuštění nové Výzvy za zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech v ČR, adresované předsedovi vlády. Výzva si klade za cíl zastavit využívání všech divokých (neboli volně žijících) druhů zvířat v cirkusech. V současnosti již existuje zákaz drezury a vystupování vybraných divokých druhů zvířat v cirkusech. “Bohužel Ministerstvo zemědělství v tento moment navrhuje stávající zákaz rozšířit pouze o drezuru a vystupování nově narozených jedinců slonů, čímž přehlíží stanoviska celé řady odborníků, kteří doporučují eliminovat využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech” říká David Gardáš ze Svobody zvířat. Akce Česko za Cirkusy bez zvířat je koncipovaná jako hromadný sběr podpisů pod Výzvu. V jednotlivých městech sběry organizují lidé, kterým osud zvířat v cirkusech není lhostejný. K akci se přidali nejen lidé ve velkých městech - Praze, Brně a Ostravě, ale i v dalších částech republiky: Jihlavě, Liberci, Mostu, Pardubicích, Prostějově nebo Ústí nad Labem. Výzva, která bude oficiálně spuštěna 25. dubna, bude posléze k dispozici k podpisu i na petičních místech napříč Českou republikou. Současně bude možné se k Výzvě připojit i online, a to na internetových stránkách kampaně Cirkusy bez zvířat (www.cirkusybezzvirat.cz). “Akce Česko za Cirkusy bez zvířat není zaměřená vůči cirkusům jako takovým, s těmi nemáme problém. Jsme však přesvědčeni, že nejsou vhodným místem pro divoké druhy zvířat.” dodává David Gardáš. Že je Česká republika změně legislativy nakloněna ukazuje i průzkum veřejného mínění ze září loňského roku, ve kterém celých 74 % respondentů rozšíření zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň divoké druhy zvířat podpořilo. Využívání všech volně žijících druhů zvířat postavilo mimo zákon k dnešnímu datu již 15 evropských států, mezi nimi např. Rakousko, Řecko, Belgie či Nizozemsko. Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz, www.cirkusybezzvirat.cz a ve FB události: www.facebook.com/events/347064485791611/ Kontaktní osoba: David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz Seznam míst, časů a organizátorů jednotlivých akcí: ➤ Praha (Tylovo náměstí, Praha 2; 16:00 -19:00) ➤ Brno (Náměstí Svobody, 18:00 - 19:30) ➤ Ostrava (OC FORUM Nová Karolina; 17:00 - 19:00) ➤ Jihlava (Masarykovo náměstí; 26. dubna 16:00 - 18:00) ➤ Liberec (náměstí Dr. E. Beneše; 25. dubna 16:00 - 19:00) ➤ Most (1. náměstí; 15:00 - 17:00) ➤ Pardubice (Náměstí Republiky, prostor před Východočeským divadlem; 26. dubna, 14:00 - 17:00) ➤ Prostějov (Náměstí T.G. Masaryka; 17:00 - 19:00) ➤ Ústí nad Labem (Kostelní náměstí u OC Fórum; 28. dubna 15:00 - 17:00)
Číst dál   
05.03.2019

Svoboda zvířat uvádí lži o kampani Cirkusy bez zvířat na pravou míru

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 5. 3. 2019 Mýty vs. fakta - tak zní název nejnovější informační série, kterou Svoboda zvířat spouští na sociálních sítích v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je uvést na pravou míru některé mýty, lži a polopravdy o kampani Cirkusy bez zvířat, která usiluje o prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Svoboda zvířat se rozhodla vytvořit informační sérii Mýty vs. fakta poté, co v průběhu kampaně Cirkusy bez zvířat padla na adresu kampaně nebo ochránců zvířat řada nepravd. Na dvě desítky mýtů, vůči nimž se Svoboda zvířat vymezuje, bude zveřejňována v průběhu celého března a dubna na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. „Pro sérii Mýty vs. fakta jsme vybrali nejčastěji šířené „hoaxy“, jako například tvrzení, že cirkusy přispívají k ochraně ohrožených druhů zvířat. Falešná tvrzení a k nim jednoduše podaná odpovídající fakta uvádějící vše na pravou míru, jsou v hlavním příspěvku doplněna dalším vysvětlením v komentářích tak, aby všechny informace byly jednoduché a zároveň srozumitelné pro širokou veřejnost,“ říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Svoboda zvířat si od informační kampaně Mýty vs. fakta slibuje jednak to, že mýty kolem kampaně Cirkusy bez zvířat budou uvedeny na pravou míru, a současně že se téma chovu volně žijících zvířat v cirkusech dostane ještě více do povědomí široké veřejnosti, která kampaní získá nové a důležité informace týkající se dané problematiky. Přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících druhů zvířat v cirkusech má už nyní u české veřejnosti širokou podporu. Průzkum veřejného mínění od agentury Focus ze září loňského roku ukázal, že jej schvaluje 74 % dotazovaných. Volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 15: Belgie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Makedonie, Malta, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Více informací najdete na:  www.svobodazvirat.cz, www.cirkusybezzvirat.cz Kontaktní osoby: Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz; Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz; David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz
Číst dál   
11.12.2018

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, HOME 4 PETS a Platforma pro udržitelný rozvoj, Praha 11. 12. 2018 V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. Přitom již 19. října vydalo samo MZe tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech, a že po vypořádání připomínek k novele zákona bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu. Mze tak reagovalo na došlé připomínky v rámci připomínkového řízení k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, které dostalo mj. od Ministerstva životního prostředí a které navrhovaly zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Pár dní na to, 23. října, ovšem vydalo Mze další prohlášení, žezaloží pracovní skupinu, která rozhodne o podmínkách chystaného zákazu pro drezuru zvířat v cirkusech. Podle vyjádření měli být v pracovní skupině například zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů, ale i cirkusů. Jako důvod založení pracovní skupiny uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman: „Na drezuru zvířat v cirkusech panují ve společnosti i mezi odborníky protichůdné názory. K novele zákona se nám sešlo mnoho připomínek, jejich správné vypořádání bude chtít čas a také odbornou platformu lidí z různých oblastí. Proto jsem se rozhodl založit pracovní skupinu, ve které se sejdou zástupci zainteresovaných skupin a společně navrhnou konkrétní podmínky zákazu”. Přesto se ale i přes snahy ochránci zvířat nestali součástí pracovní skupiny, jakožto jedna ze zainteresovaných stran. Pracovní skupina vznikla, ačkoliv byly cirkusy, stejně jako všechny ostatní subjekty, které jsou připomínkovými místy, již v září 2018 přizvány k tomu, aby se k připravované novelizaci zákona vyjádřily v rámci řádné měsíční lhůty, která všem byla bez rozdílu dána. Všechny subjekty mohly tohoto práva plně využít. „Založením této pracovní skupiny došlo k vytvoření nerovných podmínek, omezení principu rovnosti a odebrání možnosti některým subjektům, které se účastnily připomínkového řízení, se k tématu dále vyjádřit. Ministr zemědělství navíc vyslal signál, že stěžejní pro něj není ani názor Ministerstva životního prostředí, ani řada významných odborných publikací nebo vyjádření mnoha zahraničních odborníků, jejichž závěry jsou jednoznačně proti využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech,” říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Lucie Hemrová, koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat k tomu říká: „Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě. Navíc cirkusy jsou častí chovatelé zvířat na seznamu CITES - Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice byl prokázán nelegální obchod s tygry, kteří také jsou na seznamu CITES, a zároveň vyšly najevo velké nedostatky v jejich evidenci. I proto by Ministerstvo zemědělství mělo jednat primárně tak, aby stát nepodporoval aktivní obchod s těmito ani dalšími zvířaty ze seznamu CITES, ale naopak byl jejich největším ochráncem.” Rozhodnutím nezapracovat do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech jde ministerstvo proti vůli velké části veřejnost. Přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících druhů zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných, jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus. Výzvu ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR, podepsalo během dvou měsíců přes 15 tisíc lidí. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. „Apelujeme na Ministerstvo zemědělství, aby vzalo v potaz odborné stanovisko Svazu Evropských Veterinářů[1], který doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících savců v cirkusech všem evropským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.” Považujeme se za občany moderní země, která se hlásí k vysoké kulturní a etické vyspělosti a stát nemůže tento vývoj brzdit,” dodává David Gardáš ze Svobody zvířat. Více informací na: www.cirkusybezzvirat.cz Kontakty: Svoboda zvířat, Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz Svoboda zvířat, David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz Svoboda zvířat, Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz Hlas zvířat, z.s., info@hlaszvirat.cz HOME 4 PETS, z.s., info@home4pets.cz Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s., info@platforma8.org [1] www.stopcircussuffering.com/wp-content/uploads/2015/08/fve_position_on_the_travelling_circuses_adopted_final.pdf
Číst dál   
22.11.2018

Ochránci zvířat jsou šokováni přístupem Komory veterinárních lékařů k využívání zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 22. 11. 2018 V pondělí 19. listopadu vydalo představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky stanovisko, které schvaluje využívání zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, která v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat usiluje o zákaz drezury a vystupování volně žijících zvířat v cirkusech, s tímto stanoviskem nesouhlasí a vyzývá KVL ČR k přehodnocení stanoviska. Podle Svobody zvířat je celá situace naprosto absurdní. Postoj Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) je totiž v přímém rozporu s platným stanoviskem Federace Evropských Veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe), jíž je sama KVL ČR členem. Tento evropský orgán doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících druhů savců v cirkusech všem členským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.“ A dodává, že jejich „držení v kočovných cirkusech má malý nebo žádný vzdělávací, záchranný, výzkumný nebo ekonomický prospěch, který by mohl ospravedlnit jejich využívání.“ [1] Ve stanovisku KVL ČR například uvádí, že „chov exotických zvířat vyžaduje zvláštní podmínky a je v dnešní době striktně kontrolován“. „Kdyby to však byla pravda a neexistovaly by mezery v legislativě, Česká republika by si neudělala ostudu na mezinárodním poli kauzou tygřích jatek,“ říká David Gardáš ze Svobody zvířat. Na nedostatečně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat upozorňuje i „Výzva ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR“.[2] Tu organizace na ochranu zvířat předaly začátkem října tohoto roku ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi a k dnešnímu dni se k ní připojilo 44 organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí a podepsalo ji téměř 14 tisíc občanů.[3] Ale i některá další tvrzení jsou podle Svobody zvířat v lepším případě problematická. „Například výrok, že je samozřejmé při výcviku zvířat používat jak pozitivní, tak i negativní stimuly. Zajímalo by nás, o jakých negativních stimulech KVL ČR mluví, protože  Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat jasně definuje dorozumívací prostředky a cvičitelské metody při drezuře a zakazuje zvířatům způsobovat utrpení. Nebo výrok, že „dnešní kráva je celkem odlišná od dřívějšího pratura. Stejně tak velká šelma chovaná po více generací v zajetí vykazuje odlišné vlastnosti od jedince téhož druhu, žijícího v savaně.“ Narozdíl od tura, se kterým šelmy srovnávají, ale u šelem nedošlo k dometiskaci. V potřebě životního prostoru většího než jen pár metrů čtverečních se zvířata v cirkusech neliší od jedinců svého druhu ve volné přírodě. Stres ze stísněných prostor dokazuje stereotypní chování, které se u zvířat v cirkusech často objevuje,“ dodává Anna Bernátková ze Svobody zvířat. Problematický se Svobodě zvířat zdá i celkový postoj KVL ČR ke zvířatům v cirkusech. Podle stanoviska jsou totiž zvířata pro cirkusy vnímána jako „pracovní prostředek, jehož pomocí uspokojují poptávku určité části populace”, což je podle Svobody zvířat obzvláště v případě vzácných druhů v rozporu se snahami o jejich ochranu. Například stanovisko Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií z minulého týdne „vyzývá orgány Evropské unie a orgány jednotlivých států, aby okamžitě podnikly kroky, jež by vedly k odstranění hrozeb ohrožujících tygry jak v asijských státech jejich výskytu, tak i v Evropě“, mj. zajištěním, „aby populace tygrů ex-situ v lidské péči v Evropě sloužila nekomerčním účelům, jako je výzkum, vzdělávání a rozmnožování pro účely ochrany“.[4] V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že stanovisko KVL ČR vůbec nereflektuje postoj většiny české společnosti. Jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus, přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Více informací najdete na:www.svobodazvirat.cz, www.cirkusybezzvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz; David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz   [1] http://www.stopcircussuffering.com/wp-content/uploads/2015/08/fve_position_on_the_travelling_circuses_adopted_final.pdf [2] http://www.svobodazvirat.cz/novinky/organizace-na-ochranu-zvirat-vyzyvaji-ministra-zemedelstvi-k-zakazu-cirkusu-se-zviraty.htm [3] https://cirkusybezzvirat.cz/vyzva/ [4] https://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/11533-stanovisko-eaza-ke-komercnimu-obchodu-s-tygry-a-jejich-castmi?device=xhtml  
Číst dál   
08.11.2018

Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat

Po vyjádření Ministerstva zemědělství, že plánuje zákaz vystupování zvířat v cirkusech, začaly cirkusy se zvířaty mobilizovat své síly. Zástupci cirkusů obvinili ministerstvo, že je nepřizvalo k debatě nad novelizací zákona na ochranu zvířat jako odborníky. Sami se začali prezentovat jako ochránci a poslední bašta volně žijících zvířat, která je chrání před pytláky ve volné přírodě. Dokonce se údajně u nich mají zvířata o mnoho lépe než ve volné přírodě. Majitelé je milují jako členy své rodiny, nikdy by je k ničemu nenutili a zvířata jsou u nich ráda. Navíc jsou pod neustálým dohledem Státní veterinární správy i diváků, což potvrzuje i spřátelený veterinář. Naopak na adresu ochránců zvířat zaznívají nelichotivé komentáře i nepřímá obvinění z vypouštění zvířat, násilností či žhářství. Kampaň je prý vedena proti cirkusákům, a ne proti cirkusům. Údajně hrozí zabití tisíců zvířat a aktivistům je to prý jedno, protože jejich sloganem je „lepší mrtvý, než žít v zajetí“. Nechybí ani obvinění, že kampaň je vedena na objednávku jedné vládní politické strany. Zakládají se ale tato tvrzení na pravdě? Novelizace Pokud se zástupci cirkusů rozčilují, že se s nimi nikdo z ministerstva nebavil, měli by se nejprve seznámit s legislativním procesem. Když se tvoří zákon či jakýkoliv jiný právní předpis, posílá se k připomínkování různým subjektům, které se do připomínkového řízení přihlásily, a jsou tak připomínkovým místem. V připomínkách pak mohou navrhnout změny a odůvodnit je. Je zvláštní, že zástupci cirkusů zapomínají uvést, že i oni byli v připomínkovém řízení k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání (tj. zákona, který upravuje drezuru zvířat[1]), a to konkrétně cirkus Jo-Joo. Měli tedy naprosto stejný časový prostor (1 měsíc) jako všichni ostatní, aby se k předloženému návrhu novely vyjádřili. Problém je ale jinde. Návrh, který přišel do připomínkového řízení, žádnou regulaci drezury a vystupování zvířat v cirkusech neobsahoval. Ministerstvo se rozhodlo ji do novely zapracovat až v reakci na obdrženou Výzvu ministrovi zemědělství[2], kterou podepsalo přes 12 tisíc lidí a ke které se připojilo 44 organizací na ochranu zvířat či životního prostředí, a zároveň v reakci na došlé připomínky k novele zákona z řad organizací na ochranu zvířat i Ministerstva životního prostředí. I přesto si zvládly cirkusy vydupat expertní skupinu, která se bude zabývat zákazem drezury a vystupováním zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat, které zákon připomínkovaly, dosud nebyly do této expertní skupiny přizvány. Kampaň na politickou objednávku Kampaň Cirkusy bez zvířat byla organizací Svoboda zvířat zahájena v r. 2003. Už v r. 2004 se povedl Svobodě zvířat částečný úspěch, a to prosadit do zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz drezury a vystupování nově narozených jedinců některých volně žijících (jak my zkráceně říkáme, divokých) druhů, konkrétně primátů, ploutvonožců, kytovců vyjma delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf. V roce 2018 se v úsilí za cirkusy bez volně žijících zvířat spojili Svoboda zvířat, Anidef, Hlas zvířat, Home4Pets, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a advokátní kancelář Plicka & Partners. Naše úsilí zároveň podporují i desítky dalších organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí. Právě díky takto široké spolupráci, která navázala na již existující kampaň, dochází k rychlému posunu v legislativních změnách. Je tedy naprostý nesmysl tvrdit, že jde o kampaň na objednávku politické strany. Podobná tvrzení jsou spíše snahou cirkusů odvrátit pozornost od faktů a ve veřejnosti vyvolat dojem, že jsou obětí systému. Ukažte důkazy o týrání zvířat V každém rozhovoru se nás ptají, zda máme důkazy o týrání zvířat. Je ale nutné celou problematiku zasadit do širšího kontextu a nevytrhávat ji z něj. Vědci varují, že v posledních 40 letech bylo vyhubeno téměř 52 % světové populace volně žijících zvířat. Je v zájmu celého lidstva soustředit úsilí na zvrácení tohoto trendu. Ani cirkusy ani soukromé chovy nejsou a nikdy nebudou schopné poskytnout volně žijícím zvířatům odpovídající zázemí či prostředí pro jejich plnohodnotný život. Naopak účelové podsouvání toho, že je v pořádku a normální mít tato zvířata za domácí mazlíčky, a že jejich drezura je přirozenou součástí jejich životů, je v přímém rozporu s jejich skutečnou přirozeností. Navíc u druhů figurujících na seznamu CITES – ohrožených druhů volně žijících živočichů – je to pak přímo v rozporu s celosvětovými snahami o jejich záchranu. Cirkusová tradice používání zvířat v představeních totiž zcela pokřivila pohled na zvířata a pomohla i vzácná volně žijící zvířata postavit do role domácích mazlíčků.  Proto je v první řadě třeba říci, že týráním je už samotné držení volně žijících zvířat v cirkusovém prostředí. V cirkusech je na zvířata nahlíženo jako na nástroje zisku a je s nimi tak také zacházeno. Argumenty, že zvířata chovaná v zajetí a mláďata v nich narozená navykla cirkusovému prostředí, tedy že mají jiné potřeby než zvířata narozená v divočině, byly vědeckými studiemi vyvráceny. Tato bagatelizace potřeb zvířat je pouze snahou o ovlivnění veřejného mínění. Nelze rovněž pominout výchovnou či spíše nevýchovnou otázku cirkusů. Když lidé, zejména děti, v cirkuse vidí různá cirkusová čísla se zvířaty, mohou snadno nabýt dojmu, že to je pro ně přirozené. Že je správné a vhodné se takto chovat ke všem zvířatům bez nutnosti na ně brát ohledy. A to je opravdu velmi nebezpečné! Ne náhodou sdružení více než 100 psychologů z celého světa společně podepsalo prohlášení italské psycholožky Annamarie Manzoni[3] o nevhodnosti cirkusů k pedagogickým a výchovným účelům. Naopak mají za to, že cirkusy mohou negativně ovlivnit vztah dětí ke zvířatům, a to jak v cirkusech, tak i mimo ně. Proto jsou na místě obavy, že návštěvy cirkusu mohou v dětech vyvolat pocit, že nutit zvířata k nepřirozeným kouskům je normální. To celé potom může vést k neúctě a krutosti ke zvířatům. Problematické jsou také životní podmínky zvířat v cirkusech. Věděli jste, že po cirkusech jsou pro chov určitých zvířat vyžadovány nižší standardy než po zoologických zahradách či soukromých chovatelích? Kupříkladu tygři. Minimální doporučená velikost klece pro dva tygry v zoo je 25m2, zatímco pro dva tygry v cirkuse je vyhláškou stanoveno 12m2. Navíc tygři v přírodě žijí samotářsky a setkávají se pouze v období páření, samice pak žije po určitou dobu společně se svými mláďaty. Cirkusy však často sociální potřeby tygrů nerespektují a proti jejich přirozenosti je drží ve skupinkách. Podobné problémy bychom ale nalezli i u ostatních druhů volně žijících zvířat. Není tedy divu, že odborné studie[4],[5],[6] dokládají nevhodnost cirkusů pro chov volně žijících zvířat. Veterinář spřátelený s cirkusy si to sice nemyslí, ale Svaz Evropských Veterinářů má naprosto jiný názor a „...doporučuje, aby všechny příslušné evropské a národní orgány zakázaly využívání divokých savců v kočovných cirkusech v celé Evropě, protože neexistuje způsob, jak jejich fyziologické, mentální a sociální potřeby adekvátně naplnit.“[7] Jedním z očividných důkazů nenaplnění těchto potřeb jsou mimo jiné tzv. stereotypie, neboli nesmyslné opakování určitých pohybů a vzorců chování zapříčiněných nedostatkem podnětů a životního prostoru. Pokud i veterináři bijí na poplach, pak není moc o čem diskutovat. Poptávka je ovšem po konkrétních pochybení českých cirkusů. Státní veterinární správa, s ohledem na rozsah svých povinností, samozřejmě nemá kapacity na to, aby cirkusy kontrolovala neustále. Kontroly cirkusů jsou ve velké většině plánované a předem se oznamují (údajně proto, aby byl majitel zvířat při kontrole přítomen). Zimoviště, tedy místa, kam se cirkus uchýlí mimo sezonu, navštěvuje veterinární správa podle našeho dotazování 1x za 2 roky. Navíc náš anonymní zdroj, který prováděl kontroly cirkusů, k celé problematice uvádí: „Byly cirkusy, které se řádně nahlásily při příjezdu, tak jak jim to zákon na ochranu zvířat nařizuje, ale bohužel byly cirkusy (a nebylo jich málo), které se na KVS nenahlašovaly v domnění, že se jim kontrola vyhne. Nejen, že své nenahlášení zdůvodňovali tak, že na to zapomněli apod. (i když jim zákon ukládá, že se musí nahlásit 14 dní dopředu), ale často byly při těchto kontrolách shledány nevhodné podmínky v chovu. Byly to nevyhovující plochy pro ustájená zvířata, u kočkovitých šelem chyběly venkovní výběhy, či klece nebyly vybaveny tzv. manipulovatelnými materiály (kmeny stromů na škrábání, hračkami apod.) tak, jak to nařizuje národní legislativa.“ Víme také o cirkusu, který v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání využívá v drezurním vystoupení lachtana (věc řeší obecní úřad). Promenády slonů po městech vzbuzují otázku, zda jde jejich majitelům skutečně o zvířata a jejich bezpečí, ale zejména jsou na hranici toho, co by se dalo označit jako obecné ohrožení. Možná vás to překvapí, ale jsou to právě sloni, ne tygři nebo lvi, kteří stojí za největším počtem smrtelných zranění v evropských cirkusech. Slon je největší žijící suchozemské zvíře, a pokud se vymkne kontrole, může napáchat značné škody nejen na majetku, ale i na životech lidí. Ve výsledku tyto situace často skončí tragicky i pro zvíře samotné. Tím ovšem nechceme říct, že by v cirkusech zvířata neměli rádi. Svým způsobem jistě mají, ale je to opičí láska, která s opravdovým respektem a úctou k těmto zvířatům, ani snahou o zachování jejich druhu a návratem do přirozeného prostředí, tedy volné přírody, nemá nic společného. Nelegální obchod se vzácnými zvířaty Nelegální obchod se zvířaty a částmi jejich těl vydělává ročně kolem 19 miliard amerických dolarů, což je přibližně 430 miliard v Kč. Po obchodu s drogami, lidmi a zbraněmi se jedná o čtvrtý nejvýdělečnější ilegální obchod na světě, jak informuje ve své zprávě WWF[8]. Černý obchod se zvířaty má ovšem i nebezpečný rozměr. Ministerstvo vnitra ČR už v roce 2017 samo poukazovalo na propojení nelegálního obchodu se zvířaty s terorismem. Obchod s některými cennými komoditami (slonovina, nosorožčí rohy) slouží jako zdroj financování některých teroristických skupin (Al-Shabaab, Boko Haram, Joseph Kony i tzv. Islámský stát ad.). Obchodování se týká i například takových tygrů. V přírodě jich zbývá cca 3 800, ale přes 20 000 jich je chováno v zajetí. Kupodivu jen malá část z tohoto množství je v zoologických zahradách. Obchod s volně žijícími tygry je od roku 1990 mezinárodně zakázán. Zákaz platí od roku 1993 i pro domácí trh v Číně a ve Vietnamu. Kvůli velké poptávce existuje rozsáhlý nelegální obchod. Bohužel rozmnožování a obchod s tygry chovanými a narozenými v zajetí je v rámci EU povolený. Nedostatky v zákonech a dokumentaci ukázaly, že prakticky není možné určit, kolik tygrů žije v zajetí v Evropě. Mezi lety 1999 a 2016 bylo do EU legálně dovezeno 862 živých tygrů a 1 412 bylo odsud vyvezeno do zemí mimo EU. Na druhou stranu v letech 1999 až 2017 bylo v rámci EU zabaveno 8 278 nelegálních produktů z tygrů, jako jsou tygří vývar, zuby a drápy a rovněž bylo zabaveno 57 nelegálních živých tygrů. Podle průzkumu nevládních organizací s evropskou působností v těchto nelegálních kauzách figurují Francie, Itálie, Belgie, Slovensko, Španělsko, Dánsko, Nizozemsko, Spojené království, Německo a Česká republika. Od roku 2007 bylo v ČR chováno v zajetí cca 360 tygrů (z toho pouze 39 v zoo)[9]. Kvůli narůstajícímu problému provedla Česká inspekce životního prostředí komplexní kontroly všech chovaných tygrů. Výsledky byly celkem překvapivé – ukázalo se, že mnoho tygrů zmizelo, uhynulo či bylo vyvezeno do dosti podezřelých zařízení. Průměrná doba dožití tygra v soukromém chovu (tedy všechny chovy mimo certifikované ZOO) v České republice je 5-8 let, v přírodě či v zoo se přitom dožívá až 20 let. Zjištění ukazují, že v Čechách tygři umírají velmi mladí. A není jasné, kam mizí jejich těla. Všechno bohužel nasvědčuje tomu, že s tygry se u nás děje něco velmi špatného. Tygří jatka si v tomto kontextu asi vybaví každý. Jsou ukázkou špatně nastaveného systému kontrol chovů některých zvířat. Jak do toho ale zapadají cirkusy? Náš anonymní zdroj říká: „Před 10 lety při kontrolách v cirkusech nebylo tolik druhů exotických zvířat jako v posledních letech. Dříve v cirkusech byly např. kočkovité šelmy chovány ojediněle, v současné době již snad není cirkus, který by je nechoval. A přibývají další druhy i počty – zebry, velbloudi, tygři, pumy, lamy apod. To, že se některé cirkusy brání tím, že se u nich zvířata mají dobře, protože se jim daří zvířata množit, se nedá posuzovat jako dobré podmínky chovu, ale spíše to naznačuje skutečnosti, že v dnešní době jsou cirkusy množírny. Například v chovu kočkovitých šelem jsou v cirkusech využívány převážně samice. Co se tedy děje se samci, kteří se tady narodí? Na internetu jsou velmi často prezentována videa o odchovu mláďat tygrů českými cirkusy, kdy jsou tato mláďata stará několik týdnů již odchovávána bez matky v ohrádce společně s dětmi. A když chovatelé cirkusu uvádějí, že zvířata cviky dělají za pamlsky, pak je třeba si uvědomit, že právě odebírání mláďat v takto raném věku lze považovat za týrání. To, že jsou od matek brána v raném věku, vede k tomu, že jsou špatně socializována, a jsou pak odkázána pouze na péči člověka, protože ztratí plachost a neumí lovit a již se nikdy nemohou vrátit do volné přírody. V množení cirkusových zvířat vidím další velké nebezpečí, které může právě vyústit v týrání zvířat či ve vážné nebezpečí ohrožení člověka únikem exotického zvířete. Nepotřebná mláďata jsou prodána jiným chovatelům, a pak už záleží čistě na novém chovateli, zdali se dobrovolně přihlásí na veterinární správu a nechá si chov předem schválit nebo zvíře chová v utajení. Takže ne všechny chovy nebezpečných zvířat (tj. chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči, které stanovuje vyhláška č. 411/2008 Sb.) jsou veterinární správou schválené a pravidelně kontrolované.“ Cirkusy se zvířaty vzbuzují velké otázky ohledně toho, co se vlastně s namnoženými zvířaty děje. Kupříkladu principál cirkusu Jo-Joo se často rád chlubí svými úspěchy v množení kočkovitých šelem. V jeho cirkuse ale tato zvířata nejsou. Na webových stránkách uvádí, že i díky odchovu zvířat v jejich cirkuse byl tygr sibiřský navrácen zpět do volné přírody. To je samozřejmě naprostý nesmysl. Na náš dotaz, kde tygři končí, jsme nedostali žádnou odpověď. Pro jaké účely je tedy množí? A kde zvířata končí? Ne nadarmo se o České republice mluví jako o množírně kočkovitých šelem. A díry v naší stávající legislativě umožňují těm, kteří tato zvířata chovají, jako množírny fungovat. Cirkusy – poslední bašta divokých zvířat? Jako hodně špatný vtip pak působí různá vyjádření a obrázky sdílené na sociálních sítích, v nichž se cirkusy se zvířaty staví do role ochránců zvířat před pytláky v tom nebezpečném světě tam venku. Pytláctví, ale i úbytek prostoru pro divoká zvířata, bohužel skutečně je závažný problém, který je třeba řešit, ale rozhodně ne tím, že zvířata zavřeme do cirkusu. Cirkus totiž nepřispívá a ani nemůže přispívat k záchraně druhu v přírodě. Jednak zvířata odchovaná v cirkuse by ve volné přírodě nepřežila, a jednak jsou geneticky velkou neznámou a není jasné, jak by jejich možné vypuštění ovlivnilo populace stejného druhu žijícího ve volné přírodě. Cirkusy nevedou plemenné knihy a čistota genetické výbavy jejich zvířat není ověřená. Některé cirkusy se dokonce zaměřují na chov prokřížených barevných forem tygrů, jako jsou např. bílí tygři, zlatí tygři nebo kříženci tygra a lva (ligr), což opět nelze nazvat snahou o zachování druhů, nýbrž jde o křížení vedené čistě komerční poptávkou, bez ohledu na jeho důsledky. Záměrně množit hybridní zvířata za účelem vzniku barevné mutace – leucismu (bílí lvi a tygři s modrýma očima, kteří jsou u návštěvníků nejoblíbenější, resp. jsou prezentováni jako velká vzácnost) s sebou totiž často nese šilhání a jiné deformace zvířete, či rovnou mrtvě narozené jedince. Cirkusová vystoupení jsou postavena na potlačení přirozených potřeb a reakcí zvířat, která jsou k jejich přežití ve volné přírodě nutná. Není jim ani umožněno žít, rozmnožovat se a pečovat o vlastní mláďata jim vrozeným způsobem. Naopak neustálé vystavování návštěvníkům a nekončícím cirkusových show (v doprovodu jasných světel, hluku, stísněných prostor) je založeno na potlačení jejich přirozených instinktů. Trvalé narušení této jejich integrity umožňuje cirkusům vydělávat peníze, ale zvířatům je celoživotně znemožněno chovat se tak, jak je jim vlastní.  Budeme mít na rukou krev zvířat Ne, nebudeme. V připomínkách k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání jsme za organizace na ochranu zvířat – Svobodu zvířat, Anidef, Hlas zvířat, Home4Pets a Platformu pro udržitelný rozvoj a etiku – a dále společně s advokátní kanceláří Plicka & Partners navrhli přechodné období, po které by cirkusy mohly využívat pro drezurní vystoupení ta volně žijící zvířata, která již v současnosti chovají, ale zároveň by se připravovaly na ukončení této činnosti k 1. lednu 2022. Také jsme navrhovali, aby cirkusy měly povinnost se o svá zvířata po ukončení činnosti postarat. Pokud by si je tedy nechtěly samy ponechat ve svých zimovištích, musely by jim, tak jako v některých evropských státech, najít jiné vhodné bydlení (např. v zahraničním útulku nebo ZOO). Jako pojistku pro případ, že by se o tato zvířata některé cirkusy nechtěly postarat, jsme zároveň navrhli, aby Ministerstvo zemědělství zajistilo péči pro zvířata pocházející z chovů s nevhodnými podmínkami. Zda si Ministerstvo naše připomínky osvojí nebo se vydá úplně jinou cestou, budeme vědět, až budou zapracovány všechny došlé připomínky a předložen finální návrh novely zákona. Proč neřešíte skutečné týrání zvířat Držet volně žijící zvířata v cirkusech, kde je kočování a vystupování před publikem na denním pořádku, týráním je. Ale je pravda, že špatných věcí se zvířatům děje spoustu. Společně či jednotlivě se snažíme řešit více věcí i s našimi omezenými kapacitami. Usilujeme o zrušení klecových chovů v rámci celé Evropské unie, denně řešíme desítky případů týrání zvířat, věnujeme se opuštěným kočkám, bojujeme proti sečení srnčat, za zlepšení podmínek chovu a přepravy hospodářských zvířat apod. Ale rozhodně nemůžeme jedno týrání tolerovat nebo omlouvat druhým a údajně horším. Je to jen hloupý trik zastánců cirkusů se zvířaty, jak odlákat pozornost někam jinam. Agresivní výpady Rádi bychom touto cestou vyjádřili lítost nad tím, že dochází k verbálním či jinak agresivním útokům ať už na lidi z cirkusů a jejich zastánce, nebo na organizace ochránců zvířat a jejich zastánce. Sami i v diskuzích na sociálních sítích vyzýváme všechny ke slušnosti. Rozhodně odmítáme nařčení, že stojíme za jakýmikoli útoky, ničením cizího majetku nebo vypouštěním zvířat. Pokud má kdokoli důkazy o opaku, nechť je neprodleně předá Policii České republiky a poskytne potřebnou součinnost. Proto všechny vyzýváme ke slušné debatě, která bude respektovat názorovou odlišnost, ale která bude zároveň předkládat fakta, a nikoliv pouze účelové polopravdy a uměle vytvořené oběti. Protože jedinými a skutečnými oběťmi jsou zvířata.   Autoři otevřeného dopisu: Svoboda zvířat, Anidef, Hlas zvířat, Home4Pets, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku   [1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246 [2] https://cirkusybezzvirat.cz/vyzva/ [3] http://annamariamanzoni.blogspot.com/p/documento-psicologi.html [4] https://cirkusybezzvirat.cz/wp-content/uploads/2018/11/Welfare-of-wild-animals-in-circuses-Harris-et-al.-2006.pdf [5] http://www.santuariodeelefantes.org.br/docs/Animal_Welfare_circus_2009.pdf [6] https://www.ispca.ie/uploads/The_welfare_of_wild_animals_in_travelling_circuses.pdf [7]http://www.stopcircussuffering.com/wp-content/uploads/2015/08/fve_position_on_the_travelling_circuses_adopted_final.pdf [8] http://wwf.panda.org/our_work/wildlife/problems/illegal_trade/wildlife_trade_campaign/wildlife_trafficking_report/ [9] http://www.ukradenadivocina.org
Číst dál   
08.10.2018

Organizace na ochranu zvířat vyzývají ministra zemědělství k zákazu cirkusů se zvířaty

Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláře Roberta Plicky, Praha 8. 10. 2018 Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kancelář Roberta Plicky předaly v pondělí 8.10.2018 “Výzvu ministrovi zemědělství”. Reagují tak na připravovanou novelu Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Autoři výzvy na ministra Tomana apelují, aby připravovanou novelu rozšířil o zákaz využívání všech volně žijících (divokých) zvířat v cirkusech v ČR.  Aktuální znění Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, totiž zakazuje pouze drezúru u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů a žiraf. Novela zákona, která je v současnosti v připomínkovém řízení, ruší výjimku pro deflínovité. To ale autorům výzvy přijde málo. Výzvu převzali náměstek Petr Jílek a ministerský rada Jiří Pondělíček. Podle autorů výzvy nejsou cirkusy schopny splnit moderní požadavky na welfare volně žijících zvířat, znemožňuje to totiž samotná kočovná podstata cirkusu. Organizace ve výzvě dále vyjmenovávají nedostatky, které podle nich cirkus pro volně žijící zvířata má: omezené prostory k životu, klidu, nebo i možnosti koupání v případě potřeby, neustálý transport, který zvířata vystavuje stresu a drezuru, která je pro volně žijící zvířata naprosto nevhodná. Zároveň dodávají, že: “chov vzácných druhů volně žijících zvířat v cirkusech neplní účel, který by jakýkoli chov těchto druhů v zajetí v moderní společnosti plnit rozhodně měl, tedy na prvním místě přispívat k záchraně a udržení populace druhu ve volné přírodě!” Zákaz využívání přinejmenším všech volně žijících zvířat v cirkusech platí již ve 12 evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Autoři výzvy tvrdí, že v české společnosti zájem o tuto problematiku roste a stále více lidí si zvířata v cirkusech nepřeje. Dokazuje to jak aktuální průzkum veřejného mínění, tak i vzrůstající podpora kampaně Cirkusy bez zvířat. “Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění od agentury Focus by s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň volně žijící zvířata souhlasilo 74 % občanů a občanek České republiky. Každý měsíc získáváme téměř tisíc nových podpisů pod papírovou Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR. V současnosti máme téměř 14 000 podpisů. Přes 700 lidí se připojilo k naší fotokampani a zaslali nám fotku s nápisem “Chci cirkusy bez zvířat”. A od března tohoto roku sympatizanti spontánně uspořádali již 14 protestů před cirkusy se zvířaty v různých městech.” shrnuje dosavadní podporu kampaně Cirkusy bez zvířat její koordinátorka Lucie Hemrová ze Svobody zvířat. Kromě apelu k zákazu cirkusů se zvířaty je součástí výzvy i požadavek na zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat, které budou sjednocené a platné pro všechny typy chovů. “V civilizované společnosti nemá byznys s krutým zacházením se zvířaty co dělat. Proto je třeba, aby byl nejenom celoplošně zakázán chov a využívání zvířat v cirkusech, ale aby byly výrazně zpřísněny a definovány podmínky pro soukromé chovy, zoo koutky apod. Není možné, aby si doslova kdokoliv i bez sebemenšího zootechnického vzdělání mohl pořídit volně žijící zvíře a toto choval. Je třeba si uvědomit, že zvířata tu nejsou pro nás (ať už pro zábavu či jako zdroj obživy), ale s námi. Proto je třeba, aby toto reflektovala i legislativa České republiky.”  vysvětluje advokát Robert Plicka. Autoři výzvy dále poukazují na fakt, že nekontrolovaným byznysem se zvířaty nejsou ohroženy jen šelmy a primáti, kterými se novela nově zabývá, ale i další volně žijící zvířata jako jsou sloni. Proto by připravovaná novela podle nich měla zpřísňovat podmínky pro chov i dalších druhů volně žijících zvířat. Autoři výzvy oslovili různé organizace na ochranu zvířat nebo životního prostředí, aby se k výzvě ministrovi připojili. “K dnešnímu dni se připojilo 31 organizací a další stále přibývají. Popravdě si ani nedokážeme představit organizaci na ochranu zvířat, která by tuto výzvu nepodpořila, a tím by tak nepřímo schvalovala barbarství na zvířatech.” říká Tereza Plicka z Hlasu zvířat. Výzvu zároveň zveřejnili na sociálních sítích, aby se pod ní mohli připojit i jednotlivci.“Chceme co nejvíce zapojit spoluobčany, ti mohou jednak poslat vlastní dopis ministrovi e-mailem nebo poštou, a také se mohou přímo pod výzvu elektronicky podepsat,” říká Jaromír Helešic z Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku. Dodávají, že hodlají ministra zemědělství v budoucnu ještě informovat, kolik lidí a organizací výzvu nakonec podpořilo. Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz Kontaktní osoby: Lucie Hemrová, 720 415 887, cirkusy@svobodazvirat.cz, www.svobodazvirat.cz Tereza Plicka, 212 344 444, info@hlaszvirat.cz, www.hlaszvirat.cz Robert Plicka, 212 344 444, info@ak-rp.cz, www.ak-rp.cz Jaromír Helešic, 606 650 840, info@platforma8.org, www.platforma8.org
Číst dál   
03.10.2018

Průzkum veřejného mínění: většina obyvatel ČR je pro rozšíření zákazu využívání zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 3. 10. 2018 Aktuální znění Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zakazuje drezúru v cirkusech u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů a žiraf. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který v září provedla agentura Focus, by s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň volně žijící (divoká) zvířata souhlasilo 74 % občanů a občanek České republiky. Průzkum veřejného mínění ukázal, že přijetí zákona zakazujícího využívání volně žijících zvířat v cirkusech má u české veřejnosti poměrně širokou podporu. 39 % respondentů podporuje zákaz chovu a drezúry volně žijících zvířat, 35 % pak zvířat všech. Dále z průzkumu vyplynulo, že nesouhlas s chovem a drezúrou volně žijících zvířat v cirkusech vyslovuje 70 % respondentů a 81 % respondentů se domnívá, že zvířata žijící v cirkusech neprožívají srovnatelně hodnotný život jako ostatní příslušníci jejich druhu ve volné přírodě. Průzkum proběhl v září 2018 na reprezentativním vzorku 1012 respondentů starších 18 let. Sběr dat byl realizován prostřednictvím standardizovaných dotazníků. Organizace Svoboda zvířat, která vede kampaň Cirkusy bez zvířat, má za cíl rozšířit zákaz využívání zvířat v cirkusech přinejmenším na všechny druhy volně žijících (divokých) zvířat. “Společnost si více uvědomuje, jak zacházíme se zvířaty. Bohužel spousta lidí procitla až po zveřejnění otřesných případů týrání zvířat a tygřích jatkách. Je smutné, že abychom jako společnost začali přehodnocovat náš hodnotový systém, musí věci často zajít hodně daleko,”  říká Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat. Svoboda zvířat dlouhodobě upozorňuje na využívání zvířat v cirkusech a problémy s tím spojenými jako jsou časté transporty, které stresují zvířata, malé ubytovací prostory, problematická drezura a v neposlední řadě předávání špatného příkladu dětem prezentováním zvířete jako věci. Podle Lucie Hemrové veřejnost téma využívání zvířat v cirkusech trápí: „Mnoho lidí se během posledního roku zapojilo do naší kampaně Cirkusy bez zvířat. Každý měsíc získáváme téměř tisíc nových podpisů pod papírovou Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR. V současnosti máme přes 11 000 podpisů.” Podle dat, která Svoboda zvířat získala od Krajských veterinárních správ, kočovalo v loňském roce po České republice21 cirkusů, z toho 15 s volně žijícími i domestikovanými zvířaty. Dohromady pak v loňském roce kočovalo v těchto cirkusech přibližně 600 zvířat, z toho přinejmenším 127 divokých. Mezi nimi jsme mohli nalézt minimálně 27 tygrů, 24 lvů, 11 zeber, 6 medvědů, 4 slony, 3 pumy, 20 opic, 17 papoušků, 7 krokodýlů, 3 hady a 1 antilopu, lachtana, leguána, mývala a nosála.Volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se stále rozrůstá. V Evropě se momentálně týká 12 států: Bosny a Hercegoviny, Estonska, Chorvatska, Itálie, Irska, Kypru, Makedonie, Malty, Rakouska, Řecka, Slovinska a Srbska. Částečné zákazy, tedy zákazy s výjimkami, které nezahrnují všechny druhy volně žijících zvířat, má 15 států včetně České republiky, tj. Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina. Speciální kategorií jsou pak státy, ve kterých pro cirkusy se zvířaty platí lokální zákazy na úrovni měst: tj. Francie, Německo a Velká Británie. Závěrečnou zprávu z průzkumu najdete zde. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz Kontaktní osoba: Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz
Číst dál   
21.05.2018

Stejné zvíře, různá pravidla

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 21. 5. 2018 Stejné zvíře, různá pravidla - to je název nové informační série, kterou spustila Svoboda zvířat v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je upozornit na špatné podmínky, kterým jsou zvířata v cirkusech vystavena. V rámci série Stejné zvíře, různá pravidla upozorňuje Svoboda zvířat na nerovný přístup v hodnocení podmínek pro zvířata v soukromých chovech a zoologických zahradách na straně jedné a cirkusech na straně druhé. Podle Svobody zvířat se po cirkusech vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat. “Je absurdní, že pro stejný druh zvířete, například slona nebo lva, se vyžadují rozdílné podmínky pro chov podle toho, v jakém zařízení se ocitne. Dokazuje to, že právní úpravy nejsou tvořeny na základě potřeb zvířat, ale s ohledem na potřeby jejich majitelů a podnikatelů. Naším cílem přitom není spokojit se s lepšími životními podmínkami pro volně žijící zvířata v cirkusech, ale úplně je z tohoto krutého byznysu vymanit,“ říká Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat. Zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) v současnosti zakazuje využívat v cirkusech nově narozené jedince vybraných druhů volně žijících zvířat, konkrétně primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfinovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Svoboda zvířat usiluje o rozšíření tohoto zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat. Zákaz využívání všech druhů volně žijících zvířat v cirkusech již přijalo 12 evropských států, např. Řecko, Itálie, Irsko, Rakousko nebo Chorvatsko. Série Stejné zvíře, různá pravidla také přichází s aktuálními údaji o cirkusech se zvířaty, které českou krajinou kočují. Podle Svobody zvířat je jich momentálně 21 a mají asi 600 zvířat (z toho asi 127 volně žijících). Údaje získali ochránci zvířat z Krajských veterinárních správ.“Bohužel údaje o počtu zvířat v cirkusech nejsou stoprocentně přesné. Vycházíme z nám dostupných informací, tedy z dokumentů Oznámení o konání veřejného vystoupení, ve kterých mají cirkusové společnosti povinnost jednotlivým Krajským veterinárním správám hlásit svá turné, včetně počtu zvířat která s sebou mají a činností, které s nimi vykonávají. Ne vždy však cirkusy uvádějí všechny informace, u většiny dokumentů spousty údajů chybí. Data se nám podařilo poslepovat jen díky shromáždění velkého množství spisů ze všech krajů,” říká Lucie Hemrová. Dle Svobody zvířat se počty zvířat mění také v průběhu roku. “V loňském roce uváděly cirkusy celkově mezi 558 a 673 zvířaty, tedy rozdíl v celkovém počtu byl až 115 zvířat. Může jít z části o nově narozené jedince, něco pravděpodobně budou i chyby v dokumentech, ale je i možné, že si cirkusy mezi sebou půjčují některá zvířata, a ta jsme pak započítali vícekrát. Bohužel nemáme možnost, jak tyto informace zpřesnit, a proto v kampani raději vycházíme z minimálního odhadu počtu zvířat, které jsme z dokumentů vyčetli,“ dodává Lucie Hemrová. Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz Kontaktní osoba: Lucie Hemrová, 720 415 887, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz.
Číst dál   
04.01.2018

Pouze třetina prezidentských kandidátů jednoznačně podporuje ochranu zvířat

Společná tisková zpráva Svobody zvířat a NESEHNUTÍ ze dne 4. ledna 2018 Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ se ptaly kandidátů na prezidenta na to, jak přistupují k tématu práv zvířat. Z průzkumu vyplynulo, že pouze Pavel Fischer, Marek Hilšer a Michal Horáček bezvýhradně podporují ochranu zvířat. Kandidáti nejčastěji podporují zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech a přijetí opatření ke zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat ve velkochovech. Kandidáti Mirek Topolánek a Miloš Zeman na anketní otázky neodpověděli. Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ společně oslovily všech devět kandidátů ve volbách prezidenta České republiky. Odpovídat měli na otázky týkající se ochrany zvířat. Mezi tématy bylo testování prostředků pro domácnost na zvířatech, prodej a dovoz výrobků z pravých kožešin, využívání zvířat v cirkusech a životní podmínky hospodářských zvířat ve velkochovech. „Pozitivním zjištěním pro nás je, že šest ze sedmi kandidátů podporuje zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech a pět ze sedmi je pro uzákonění lepších podmínek pro chov hospodářských zvířat, jako je například zákaz chovu slepic v klecích,“ komentuje pozitivní zjištění průzkumu Martin Hyťha z NESEHNUTÍ. „Výsledky našeho společného průzkumu jsou pro nás trochu smutným zjištěním, že jen třetina kandidátů ochranu zvířat jednoznačně podporuje a nemá potřebu v otázkách zbytečně hledat záminky pro „ale“. Zároveň v souhrnu jsou z pohledu ochrany zvířat odpovědi kandidátů dokonce o něco málo horší, než odpovědi kandidujících v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Výjimku tvoří jen otázka na prodej výrobků z kožešin, která má ve srovnání s podzimním průzkumem mezi prezidentskými kandidáty větší podporu,“ říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat. NESEHNUTÍ a Svoboda zvířat prováděly podobný průzkum již před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu loňského roku. [1] Přílohy: 1)  Úplné znění odpovědí všech kandidátů Kontakty: Barbora Bartušková Večlová, Svoboda zvířat: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz, tel. 777 835 651 Martin Hyťha, NESEHNUTÍ: martin@nesehnuti.cz, tel. 606 104 784 Poznámky: [1] http://nesehnuti.cz/vystupy/ochrane-zvirat-nejvice-fandi-zeleni-stan-a-top-09/ NESEHNUTÍ Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Iniciativní skupina Za práva zvířat se zaměřuje primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky a usiluje o větší medializaci tématu. www.nesehnuti.cz Svoboda zvířat Celostátní etablovaná nezisková organizace zabývající se ochranou práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Celá její činnost je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce. Kromě osvěty se věnuje připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení nebo lobbuje. Vedle již ukončené kampaně za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR (Proti srsti) vede kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech a kampaň za zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech (Cirkusy bez zvířat).
Číst dál   
09.11.2017

V Praze se protestovalo za zákaz využívání divokých zvířat v cirkusech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 9. 11. 2017 Organizace na ochranu zvířat, Svoboda zvířat, uspořádala ve čtvrtek 9. listopadu protest za práva zvířat s názvem „Cirkusy bez zvířat“. Zúčastnilo se ho přes 40 lidí. Protest „Cirkusy bez zvířat“, který se konal v Prazepřed cirkusem Humberto sídlícím momentálně u Thomayerovy nemocnice, měl za cíl upozornit na současný celosvětový trend zákazu využívání divokých zvířat v cirkusech. Protest byl poklidný, účastníci se během něj vyfotili s transparenty „Chceme cirkusy bez zvířat“ a rozdávali návštěvníkům přicházejícím do cirkusu informační letáčky, dětem pak osvětové omalovánky s cirkusovou tematikou. „Šlo o akci milou a přátelskou. Naším cílem nebylo vyvolat konflikt, ale dát veřejně najevo, že i v České republice mají lidé zájem o zákaz využívání zvířat v cirkusech, a to natolik, že jim stojí za to někam v zimě přijít a hodinu tam stát,“ říká Lucie Hemrová, organizátorka akce a koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat z organizace Svoboda zvířat. Proč s protestem přichází Svoboda zvířat právě nyní? Po letním úspěšném završení kampaně „Ve své kůži”, která měla za cíl prosadit zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat, oprášila tato organizace na ochranu zvířat kampaň „Cirkusy bez zvířat“. Cílem kampaně je podle její koordinátorky rozšířit již existující zákaz využívání některých druhů tzv. volně žijících zvířat v cirkusech na všechny druhy volně žijících zvířat. Podle Svobody zvířat držet divoká zvířata v zajetí jen pro zábavu lidí je nehodné moderní společnosti. Navíc vidět zvíře v cirkuse deformuje pohled dětí na vztah člověka ke zvířatům a jejich potřebám. Přitom právě den před protestem se podařilo prosadit zákaz využívání cirkusových zvířat v Itálii, která se svými 100 cirkusy a více než 2 tisíci cirkusovými zvířaty patří mezi světové cirkusové magnáty. Navíc Itálie se svým zákazem není v Evropě jediná, v minulosti k zákazu již přistoupilo např. Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Kypr, Malta nebo Chorvatsko. Podle Svobody zvířat se tak jasně ukazuje, že obliba cirkusů se zvířaty je celosvětově na ústupu a společnost si stále více uvědomuje svoji morální povinnost ve vztahu ke zvířatům, a že tento trend bude stále patrnější i v České republice. Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz  a ve facebookové události. Fotografie z akce zde. Kontaktní osoba: Lucie Hemrová, 720 415 887, cirkusy@svobodazvirat.cz
Číst dál   
05.10.2017

Ochraně zvířat nejvíce fandí Zelení, STAN a TOP 09

Společná tisková zpráva Svobody zvířat a NESEHNUTÍ, Praha a Brno 5. 10. 2017 Z rozsáhlého předvolebního průzkumu na téma práv zvířat, který mezi kandidáty a kandidátkami politických stran společně provedly neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ, a z rešerše politických programů jednotlivých stran vyplynulo, že pouze Zelení mají propracovaný program týkající se ochrany zvířat. Jejich kandidátky a kandidáti se navíc ve prospěch ochrany zvířat vyjadřovali vůbec nejčastěji. Na pomyslném druhém a třetím místě se v kladném přístupu k ochraně zvířat umístili Starostové a nezávislí a TOP 09. Na opačném pólu pak skončili Svobodní a ODS. Kandidáti a kandidátky nejčastěji podporují zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech a přijmutí opatření ke zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat ve velkochovech. Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ společně oslovily celkem 462 kandidátek a kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. [1] Odpovídat měli na otázky týkající se ochrany zvířat. Mezi tématy bylo testování prostředků pro domácnost na zvířatech, prodej výrobků z kožešin, využívání zvířat v cirkusech a životní podmínky hospodářských zvířat ve velkochovech. „Největším překvapením průzkumu je pro nás zjištění, že naprostá většina kandidujících, kteří odpověděli, by podpořila uzákonění lepších podmínek pro chov hospodářských zvířat, jako je například zákaz chovu slepic v klecích. Stejně tak se drtivá většina kandidátek a kandidátů vyslovila pro zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech,“ komentuje pozitivní zjištění průzkumu Martin Hyťha z NESEHNUTÍ. „Odpovědi kandidátů a kandidátek vůbec nebereme na lehkou váhu. Naopak po volbách budeme vědět, na koho se obrátit v otázce legislativních změn, které by pro Českou republiku znamenaly další posun v ochraně práv zvířat,“ říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat. Organizace vyhodnocovaly celkem 215 obdržených odpovědí – nejvíce jich došlo od Zelených, Pirátů a TOP 09, nejmenší odezvu měl průzkum u ODS, SPD a ČSSD. Ve prospěch větší ochrany zvířat se nejčastěji vyjadřovali Zelení. Ti také jako jediní mají v programu téma ochrany zvířat podrobně propracováno. V počtu kladných odpovědí za nimi skončili STAN a TOP 09. Nejméně podpory ochraně zvířat vyjádřili Svobodní a ODS. „Nejvíce a nejméně podpory mají legislativní změny ve prospěch zvířat u stejných stran jako v obdobném průzkumu před čtyřmi lety,“ dodává Bartušková Večlová [2]. Přílohy: 1) Souhrnné výsledky průzkumu 2) Úplné znění odpovědí všech kandidátek a kandidátů Kontakty: Barbora Bartušková Večlová, Svoboda zvířat: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz, tel. 777 835 651 Martin Hyťha, NESEHNUTÍ: martin@nesehnuti.cz, tel. 606 104 784 Poznámky: [1] V každém kraji byli osloveni první tři kandidáti a kandidátky všech stran, které v červnovém průzkumu stranických preferencí CVVM získaly alespoň 1 %, tj. 11 stran (ANO, ČSSD, KSČM, ODS, SPD, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Svobodní a Zelení). [2] www.svobodazvirat.cz/novinky/ochrane-zvirat-fandi-predevsim-strana-zelenych-a-pirati.htm NESEHNUTÍ Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Iniciativní skupina Za práva zvířat se zaměřuje primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky a usiluje o větší medializaci tématu. www.nesehnuti.cz Svoboda zvířat Celostátní etablovaná nezisková organizace zabývající se ochranou práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Celá její činnost je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce. Kromě osvěty se věnuje připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení nebo lobbuje. Vedle již ukončené kampaně za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR (Proti srsti) vede kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech a kampaň za zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech (Cirkusy bez zvířat). www.svobodazvirat.cz
Číst dál   

Spolupracují s námi

Jsme členy


Partneři

KONTAKT

ANNA BERNÁTKOVÁ
737 535 344
LUCIE HEMROVÁ
720 415 887