zpět na články

Pro ty, kteří o nás
chtějí psát...

19.11.2020

Ukončení drezury divokých zvířat bylo definitivně přijato!Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 19. 11. 2020Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která mj. zastavuje zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v ČR. Od 1. ledna 2022 tak nebude možná drezura nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat. Cirkusy také nebudou moct tato zvířata množit ani jinak nabývat.Dosavadní zákon přitom zakazoval drezuru pouze u jedinců vybraných druhů divokých zvířat narozených po roce 2004, konkrétně primátů, ploutvonožců, kytovců (vyjma delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf. Nově se tak zákaz bude týkat nejen množení divokých druhů zvířat v cirkusech, ale i drezury nových mláďat tygrů, slonů či medvědů.Podpisem prezidenta byla novela definitivně přijata. Platnou, tj. součástí našeho právního řádu, se stane dnem vyhlášení, tedy vydáním ve sbírce zákonů, což by mělo být provedeno nejpozději do 30 dnů od doručení přijatého zákona ministerstvu. Účinnosti novela nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.Ačkoli diskuse o zastavení drezury zvířat v cirkusech byly v Poslanecké sněmovně i v Senátu bouřlivé, novela nakonec prošla bez větších obtíží v září Poslaneckou sněmovnou (66 pro, 2 proti, 33 se zdrželo) a v listopadu pak Senátem (48 pro x 5 proti, 18 se zdrželo). Přitom v Senátu byl na stole i pozměňovací návrh, který vracel znění zákona v oblasti drezury do stávající podoby.Svoboda zvířat, jakožto organizace na ochranu práv zvířat, o zastavení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech dlouhodobě usilovala. Přijatou změnu zákona proto vítá. „Děkujeme zákonodárcům za jejich rozhodnutí vyslyšet přání veřejnosti, která považuje drezuru divokých druhů zvířat za přežitek z minulosti. Je to další historický milník v ochraně zvířat a vnímání jejich přirozených potřeb. Přijatý zákon vnímáme jako kompromis, který umožní cirkusům dál fungovat, ale zároveň zastavuje zneužívání dalších jedinců divokých druhů zvířat. Máme obrovskou radost,” říká Anna Bernátková ze Svobody zvířat.Změnu zákona požadovali i odborníci. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku stanovisko, ve kterém vyzvala poslance a poslankyně, aby přijali právní úpravu, která zamezí odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.[2]V České republice je v současné době aktivních přibližně 21 cirkusů s asi 600 zvířaty. Asi 15 cirkusů vystupuje s volně žijícími (tedy nedomestikovanými) druhy zvířat, kterých je celkem v cirkusech asi 130. Údaje získali v roce 2018 ochránci zvířat z Krajských veterinárních správ.Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 byla pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přálo zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech.[3]Ukončení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech je celosvětovým trendem. Jen v Evropě jej postavilo mimo zákon již 15 evropských států, mezi nimi např. Belgie, Estonsko, Norsko, Rakousko nebo Řecko. Vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech nedávno výrazně omezilo i Slovensko.Historii projednávání novely v poslanecké sněmovně naleznete zde.Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz ----[1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz[3] Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech: https://svobodazvirat.app.box.com/s/8xll8bmgbf3yieku66c2i9mvja2dmb91


Spolupracují s námi

Jsme členy


Partneři

KONTAKT

ANNA BERNÁTKOVÁ
737 535 344
LUCIE HEMROVÁ
720 415 887