zpět na články

Pro ty, kteří o nás
chtějí psát...

15.06.2020

Zamezte odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech, požadují odborníci

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 15. 6. 2020Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání čeká na třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Vládní novela, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje mj. zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Odborníkům ale připadá tato regulace jako nedostatečná ochrana divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech. Vědci a veterináři proto apelují na poslance a poslankyně, aby v cirkusech zcela zamezili jejich odchovu a drezuře.Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku stanovisko, ve kterém poslance a poslanykně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech.[1] Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků, jmenovitě např. prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D z ČZU v Praze, prof. Adam Petrusek, Ph.D z PřF UK, prof. Ondřej Slavík, Ph.D. z ČZU v Praze, Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. z VFU Brno, Doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. Dipl. ECZM z VFU Brno, Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z VÚŽV Uhříněves a ČZU v Praze a řada dalších.[2], [3], [4] Prezident CAZWV Prof. Zdeněk Knotek k vydání stanoviska uvedl: „Je nejen na provozovatelích cirkusů, ale i na celé společnosti, aby našla jasné řešení, které současnou neudržitelnou situaci vyřeší, a které bude v souladu s moderními odbornými poznatky. Řadu opatření lze aplikovat bezprostředně, například zcela zastavit další nákup a ve spolupráci s veterinárními lékaři zamezit rozmnožování zvířat v cirkusech a ukončit tak začarovaný kruh existence divokých druhů, které se rodí do nepřirozených podmínek a jsou nucena v nich žít celý svůj život.”MVDr. Radka Kabrhelová, veterinární lékařka a bývalá kontrolorka cirkusů Krajské veterinární správy k tomu dodává: „z mých bývalých pracovních zkušeností veterinární inspektorky vím, že prostředí chovu zvířat v cirkusech nemůže nikdy zvířatům zajistit dostatečně velké prostory pro jejich přirozené chování a volnost pohybu. Výcvikem je potlačováno vrozené chování zvířat, protože jsou podrobována ke cvikům za účelem zábavy pro lidi. Byla bych ráda, kdyby se Česká republika připojila ke státům, kde je již drezúra zvířat v cirkusech zakázána.Stanovisko CAZWV podpořili i senátoři MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové a Petr Orel, předseda Rady Národní sítě záchranných stanic ČR. „Jsem jednoznačně pro, aby z cirkusů postupně zmizely všechny druhy volně žijících zvířat a zakázal se v těchto zařízeních jejich odchov. Podmínky pro chov těchto druhů v cirkusech, i v těch nejlepších, nemohou naplňovat jejich biologické a etologické potřeby. Jsem toho soudu, že naše současné vědomosti o životě a potřebách divokých zvířat vylučují takovéto jejich využívání, či spíše zneužívání, i z etických a humánních důvodů. Česká republika by se měla zařadit mezi ty státy EU, které drezury divokých zvířat již zakázaly,“ říká Petr Orel.

Stejně jako skončila obludária, ponižující předvádění lidí s fyzickými anomáliemi, stejně tak se stane minulostí nedůstojné zacházení se zvířaty v cirkusech. A měli bychom to uspíšit, neb zvířata podstupující drezuru a obývající mobilní klece trpí. Provozovatelé cirkusů to sice popírají, ale i široké veřejnosti je čím dál víc jasnější, že do jednadvacátého století cirkusová drezúra divokých zvířat nepatří,” dodává MVDr. Přemysl Rabas.

V průběhu druhého čtení předložily k novele zákona svá stanoviska s pozměňovacími návrhy výbory Poslanecké sněmovny. Garanční Zemědělský výbor v únoru rozšířil předkládanou novelu o zákaz drezury nově narozených jedinců všech druhů divokých zvířat.[5] Zároveň navrhl znemožnit, aby cirkusy svá zvířata dále rozmnožovaly a dovážely ze zahraničí. Pozměňovací návrh Zemědělského výboru navíc řeší i problematiku transportů. Podle návrhu by cirkusy za pět let musely přestat s divokými druhy zvířat kočovat. Tento návrh výbor znovu částečně potvrdil na svém zasedání 10. června, které následovalo po druhém čtení novely zákona. Větší ochrana divokých druhů zvířat v cirkusech má tak šanci projít závěrečným třetím čtením v Poslanecké sněmovně.Více informací najdete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz----[1] Tisková zpráva České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz/tiskova-zprava-cazwv-praha-13-2-2020/ [2] Stanovisko České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad: http://vedcihajizvirata.cz[3] Podpora od odborníků - vizuály:www.dropbox.com/sh/t1abgzd9naoeksn/AACKDXAVTo60sJ66fQ9JWd6Aa?dl=0[4] Podpora odborníků - videa na YT:www.youtube.com/watch?v=XbpXSJMrTEo&t=2swww.youtube.com/watch?v=O03zDRfNmMA&feature=youtu.bewww.youtube.com/watch?v=lPLR1jMpTwQ&feature=youtu.be www.youtube.com/watch?v=ZjGIiIsexxU&feature=youtu.be www.youtube.com/watch?v=2R3b5dmbBQE&feature=youtu.be www.youtube.com/watch?v=COREeH0iv_A&t=8s[5] Usnesení Zemědělského výboru č. 156 ze dne 19. února 2020: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169673


Spolupracují s námi

Jsme členy


Partneři

KONTAKT

ANNA BERNÁTKOVÁ
737 535 344
LUCIE HEMROVÁ
720 415 887