Posts Tagged ‘volně žijící’

Rakouský zákon zakazuje volně žijící zvířata v cirkusech

Přinášíme vám text části rakouského zákona na ochranu zvířat, který už od r.2005 zakazuje držení a používání volně žijících zvířat v cirkusech.

V roce 2006 se odvolala proti tomuto zákazu Evropská asociace cirkusů k Evropskému veřejnému ochránci práv, Evropská komise ale zopakovala svůj postoj, že členské státy mohou rozhodnout, jak chránit volně žijící zvířata v cirkusech.

Toto vedlo i k potvrzení zákazu vztahujícímu se na chov a využívání volně žijících zvířat v cirkusech na území Rakouska.

Znění části rakouského zákona o cirkusech najdete v rubrice Kde platí zákaz cirkusů se zvířaty – Rakousko.

Sdílet článek/Uložit do oblíbených