Zvířata

PODMÍNKY ZVÍŘAT CHOVANÝCH V CIRKUSECH

Životní podmínky zvířat v cirkusech jsou v mnohých případech velmi špatné. Divoká zvířata, která musí být držena ve zvláštních podmínkách, např. medvědi, kočkovité šelmy, sloni a další jsou zavřena v klecích.

Protože se cirkusy často přemisťují z místa na místo, musí i tyto klece být jednoduché a mobilní, a proto malé. To způsobuje velmi stísněné prostory pro všechna zvířata takto chovaná. Na jedno zvíře tu zbývá velice malý prostor, např. pro medvědy kolem 4 m čtverečních, u kočkovitých šelem to bývá obdobné, sloni mívají vyhrazený jen malý prostor a bývají často uvázáni na řetězu.

Divák, který navštíví cirkus, vidí zvířata především při výstupu v manéži, a tak může lehce nabýt dojmu, že zvíře má dostatek pohybu, že se tím navíc baví a že je tedy vše v pořádku. Když pak navštíví zvěřinec, je utvrzován v dojmu, že tam zvířata odpočívají po svém vystoupení.

Toto ovšem nebývá v souladu s realitou – zvíře tráví většinu svého života právě v kleci nebo za ohradou. V lepším případě jsou např. medvědi venku přes den 2 hodiny a potom na vystoupení, což dohromady dává kolem 4-5 hodin. Zbytek tedy, což je 20-19 hodin, je zavřeno v malé kleci a je nuceno za každého počasí přízpůsobit se režimu toho kterého cirkusu.

Taková situace je samozřejmě velmi nepřijatelná a například v době tzv. zimování cirkusu je toto ještě mnohem horší, protože jejich zimování spočívá v tom, že zvířata tráví tento čas v přepravních maringotkách na venkovském dvoře.

Zvířata, která jsou člověkem chovaná v zajetí, si zaslouží mnohem větší péči, větší prostory, v kterých se mohou pohybovat a relativní svobodu, aby mohla uplatňovat svoje zvyklosti. V přepravních maringotkách, které jsou používány ve většině cirkusů, toto ale není možné. Už sama povaha takového zařízení neumožňuje volný pohyb a je zdrojem stresu pro chovaná zvířata.

Drezura cirkusových zvířat

Nemáme tak jako ochránci v zahraničí důkazy o tom, jak probíhá drezura cirkusových zvířat, jestli jsou používány drastické metody a jestli je zvířatům ubližováno. Na stránkách organizace PETA jsou k dispozici takové videozáznamy, kde je možné vidět, jak cirkusáci zvířata mlátí, jak je nutí dělat nejrůznější věci a jak se ke zvířatům chovají špatným způsobem.

My takové důkazy nemáme, což ovšem nesnižuje naše argumenty proti drezuře jako takové.

Je naprosto nepřirozené, když např. medvědi jsou nuceni dělat podobné věci jako je chození po laně, po míči, ježdění na motorce, na koloběžce a další nepřirozené věci
Stejně tak je to i u kočkovitých šelem, kde probíhá drezura trochu jinak a tato zvířata musí proskakovat skrz hořící obruče.

Drezura cirkusových zvířat je nepřirozeným nucením k výkonům a činnostem, které jim nejsou vlastní a které by nikdy v přírodě nevykonávala. Nevycházejí z přirozených potřeb jednotlivých zvířat, a proto by neměly být provozovány.

Přeprava cirkusových zvířat

Přeprava cirkusových zvířat vychází z podmínek v přepravních maringotkách nebo v nákladních autech, takže jejich přemisťování probíhá podobně jako u ostatních zvířat. Určitě není třeba zdůrazňovat, že je nepříjemné, pokud zvířata tráví několik hodin na cestě za plného provozu a za každého počasí.

Přeprava zvířat v cirkusech není ohleduplná ke zvířatům, negativní vliv má délka transportu, nevyhovující prostory, které vyvolávají stres.

Sdílet článek/Uložit do oblíbených