Rakousko

Rakouský zákon na ochranu zvířat

Držení zvířat v cirkusech, varieté a podobných zařízeních

Zařízení

§27. (1) V cirkusech, varieté a podobných zařízeních se nesmí držet nebo ke spoluúčinkování používat jakýkoliv druh volně žijících zvířat.

(2) Spolkový ministr zdravotnictví vydává s ohledem na cíle a další ustanovení tohoto zákona a dle uznávaného stavu vědeckých poznatků nařízení upravující podrobné předpoklady a minimální požadavky pro držení a spoluúčinkování zvířat v cirkusech a podobných zařízeních, jakožto potřebné odborné znalosti ošetřujícího personálu.

(3) Držení a spoluúčinkování zvířat v cirkusech, varieté a podobných zařízeních, zejména zvyšování počtu zvířat či držení jiných než povolených zvířat, musí být úředně povolována. Povolení platí pro celé území Rakouska. Příslušnost pro opatření dle § 23 Z 5 se řídí podle místa, kde se zařízení nachází.

(4) Povolení se uděluje v souladu s § 23, a jen tehdy, pokud je zajištěno, že

1. držení zvířat odpovídá požadavkům tohoto spolkového zákona a vládních nařízení, která se na jeho základě vydávají;

2. existuje dostačující veterinářská péče a žadatel o povolení prokazatelně disponuje vhodným zimovištěm odpovídajícím požadavkům na držení zvířat dle tohoto zákona.

3. Podnikatelé, kteří jsou cizí státní příslušníci, musí předložit ekvivalentní potvrzení ze své domovské země.

(5) Změna stanoviště se musí včas, nejdříve před zahájením nového stanoviště, hlásit nejbližšímu příslušnému úřadu. Hlášení musí obsahovat místo, typ a čas konání představení a držená zvířata. Povolení k držení zvířat se předloží spolu s přihláškou, v originálu či v kopii.

(6) § 26 Odstavec 3 platí obdobně.

Sdílet článek/Uložit do oblíbených