Německo

Směrnice k zákazu vystupování volně žijících zvířat na městských plochách v Německu

Stav leden 2011

Mnichov
Město omezuje v lednu 2011 vystupování volně žijících zvířat v cirkusech. Dle správního výnosu smějí volně žijící zvířata vystupovat už jen na Theresienwiese. Pro 20 druhů zvířat jako např. medvědi, sloni, tygři, lvi nebo nosorožci je vystupování na pozemcích, které nemají právní status louky jakožto veřejného zařízení, zakázáno.

Stuttgart
21.10. 2010 odsouhlasila Stuttgartská obecní rada návrh strany Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

„Státní správa Stuttgart již neposkytuje od 1.1. 2011 cirkusovým zařízením s volně žijícími zvířaty žádné ´stálé městské pozemky´ a ´jiné městské pozemky´.“ Výjimka platí dle dosavadní praxe pronajímání pouze pro pozemek ´Cannstatter Wasen´.“ Dle dosavadní praxe je počet možných představení na „Cannstatter Wasen“ omezen na tři období (jaro, podzim a Weltweihnachtszirkus).
Volně žijící zvířata ve smyslu stuttgartského usnesení jsou: lidoopi, sviňuchy obecné, delfíni, dravci, plameňáci, tučňáci, nosorožci, vlci, aligátoři, krokodýli, antilopy, obojživelníci, medvědi, sloni, hroši, žirafy, tuleni a tuleňovití, šelmy, lamy, vikuni, pštrosi.

Speyer
Na 9. sezení městské rady města Speyer 31.8. 2010 se rada usnesla, že nebude nadále pronajímat městské pozemky cirkusům, které vlastní volně žijící zvířata – dle čísla 1 rozhodnutí spolkové rady ze 17. října 2003 (formulář spolkové rady 5954/03) nebo dle čísla II. 1 směrnice pro chov, výcvik a využívání zvířat v cirkusových zařízeních nebo podobných zařízeních z 26. října 2005.
Poznámka PETA: to znamená zákaz pro opice, slony a velké medvědy, sviňuchy obecné, delfíny, dravce, plameňáky, tučňáky.

Postupim
Zemské hlavní město odpovídá v jednom dopisu organizaci PETA v prosinci 2007 následující: „Přínos zemského hlavního města Postupim k podpoře zákazu volně žijících zvířat v cirkusech spočívá v tom, že město již léta nepronajímá žádné veřejné pozemky jako stanoviště pro cirkusová zařízení.“

Heidelberg
Neexistuje žádné usnesení obecní rady, ale odsouhlasená pravidla, dle kterých město postupuje. Podle nich nesmí být následující zvířata ani přivezena ani nesmí vystupovat: aligátoři, krokodýli, antilopy, obojživelníci, medvědi, delfíni, plameňáci, hroši, žirafy, dravci, lidoopi, nosorožci, tučňáci, hroznýši, tuleni a tuleňovití, sviňuchy obecné a vlci, stejně jako sloni (samci).

Chemnitz
V říjnu 2007 se usnesla městská rada na žádost Zelených na zákazu přivezení a vystupování následujících zvířat na městských pozemcích: lidoopi, sviňuchy obecné, delfíni, dravci, plameňáci, tučňáci, nosorožci, vlci, sloni (samci), žirafy a hroši. Proti tomu podal žalobu cirkus Voyage – výběrové řízení k propůjčení náměstí Volksfestplatz roku 2010. Z usnesení správního soudu města Chemnitz z 30.7. 2008 je město Chemnitz přes držení určitých volně žijících zvířat povinné přijmout cirkus Voyage do výběrového řízení pro cirkusové představení v roce 2010 ve městě Chemnitz. Ze strany správy byla městská rada během svého dalšího zasedání požádána vzít zpět změny přijaté ve smlouvě o nájemném (zákaz volně žijících zvířat). Městská rada hlasovala těsnou většinou proti. Zákaz volně žijících zvířat zůstal zachován. Město Chemnitz bylo na to zemským ředitelstvím města Chemnitz (další nadřízený úřad) požádáno, aby vzalo zpět změny přijaté ve smlouvě o nájemném (zákaz volně žijících zvířat). Z tohoto důvodu předložila správa městské radě znovu smlouvu o nájemném k posouzení a změně. Také tentokrát hlasovala městská rada proti zrušení zákazu volně žijících zvířat. Na to provedlo zemské ředitelství tzv. „náhradní opatření“ a vyškrtlo zákaz volně žijících zvířat ze smlouvy o nájemném.

Kolín
Představenstvo města rozhodlo v dubnu 2008, že se v Kolíně již nebudou pronajímat městské pozemky cirkusovým zařízením, která cestují s lidoopy, sviňuchami obecnými, delfíny, dravci, plameňáky, tučňáky, vlky, žirafami, slony, hrochy, medvědy a nosorožci.

Mnichov
Krajský správní výbor se 23.6. 2009 usnesl vytvořit právní podklady pro zavedení seznamu druhů zvířat v rámci uživatelského řádu pro městské plochy. Jako podklad budou použity odpovídající vyhlášky měst, na jejichž veřejných pozemcích nesmějí určitá volně žijící zvířata vystupovat. Navíc byl pověřen mnichovský primátor Christian Ude (SPD) znovu vyzvat spolkovou vládu, aby předložila na spolkové úrovni všeobecný zákaz chovu volně žijících zvířat.

Schwerin
Ve městě Schwerin bylo roku 2004 usneseno na komunální úrovni, že cirkusy, které s sebou vezou zvířata dle soupisu zprávy o ochraně zvířat spolkové vlády z roku 2003, již nedostanou povolení působit na městských pozemcích. Týká se to lidoopů, sviňuch obecných, delfínů, dravců, plameňáků, tučňáků, nosorožců a vlků.

Kassel
Magistrát vydal v červnu 2009 usnesení, že cirkusy s určitými volně žijícími zvířaty nesmí hostovat od ledna 2010 v Kasselu na městských plochách. Odůvodněné výjimky mohou být povoleny do prosince 2014. Usnesení se vztahuje na slony, jaguáry, leopardy, tygry, medvědy, tuleně, delfíny, žirafy, hrochy, nosorožce, opice, králíky a plazy.

V září 2010 zrušilo město zákaz a dovolilo opět přístup volně žijících zvířat na městské plochy.

Zdroj: Peta.de

Sdílet článek/Uložit do oblíbených